A Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) alapvető szakmai feladata a kutatói utánpótlás világszínvonalú képzése Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ (MTA SZBK) laboratóriumaiban. Az SZTA a tudomány iránt elkötelezett hallgatókat az első évfolyamtól kezdve aktívan segíti tudományos érdeklődésük kibontakozásában és a legmagasabb szintű tudományos projektekbe való bekapcsolódást teszi számukra lehetővé. Az SZTA elitképző intézmény, amely a tudomány frontvonalát tekinti referenciájának és hallgatói, valamint mentorai számára annak elérését, illetve meghaladását tűzi ki célként. Ugyanakkor az SZTA-nak hangsúlyozottan nem célja a tudomány átlagos szintű művelésének támogatása, illetve az egyetemi oktatás részét képező tanulmányok segítése. Az SZTA-n folyó képzés hatékonyan kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és azt szeretné elérni, hogy a Mentorok laboratóriumában eltöltött időt az egyetemen kredit ponttal ismerjék el. 

Az SZTA-n belüli képzés abból a koncepcióból indul ki, hogy hallgatóinak biztosítsa a közép- és hosszú időtávú tudományos fejlődést úgy, hogy az SZTA ösztöndíjas hallgatóit az egyetemi hallgatói éveiktől kezdődően optimális esetben eljuttassa az önálló, forrásaiban független kutatócsoport-vezetői szintig, amelyet referenciaként az MTA Lendület, ERC Starting Grant nyertesek szintjén képzel el. Ennek ösztönzésére az SZTA az életpálya minden állomásán (BSc-, MSc-, MD- vagy PhD hallgató, Posztdoktor és Csoportvezető Szenior Kutató) a magyar viszonyok között bármely közszféra által támogatott alternatívát felülmúló, versenyképes ösztöndíjat nyújt.

A szegedi tudós akadémia programjába való be- és kikerülés

A Szent-Györgyi Hallgatók és Mentorok SZTA programba való be- és kikerüléséről Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Képzési Bizottsága hozza meg a döntést. A Junior Mentorok jelölését a Mentorok által a képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program) hagyja jóvá.

Programba való bekerülés:

  • a Hallgatók felvételi rendszer útján kerülnek a programba
  • a Hallgatók csak az SZTA Mentoraihoz csatlakozhatnak
  • a Mentorok jelölését az egyetemi képzési igazgatóhelyettes (egyetemi program) terjeszti elő
  • a Nemzetközi, illetve Junior Mentorokat a Szent-Györgyi Mentorok jelölik

Hallgatók vagy Mentorok programból való kikerülése/felfüggesztése:

  • nem teljesítik határidőre az SZTA által előírt feladatokat és követelményeket
  • súlyos szakmai vagy etikai vétséget követnek el
  • lemondanak az SZTA tagságukról
  • Hallgatók esetén passzív egyetemi félév esetén
Dr. Zoltán Rakonczay

Dr. Rakonczay Zoltán Szent-Györgyi Mentor (képzési igazgatóhelyettes, egyetemi program)