FELVÉTEL AZ EGYETEMI KÉPZÉSI PROGRAMBA


Az NTA minden tanévben felvételt hirdet a Tudományos Műhelyeibe. A jelentkezés feltétele, hogy a diák aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a Programba bevont valamely felsőoktatási intézménynél.

 

A programba felvett Hallgatók kiválasztása háromféle módon történik:

  1. Meghívásos alapon kerülhetnek be azok az elsőéves egyetemisták, akik versenyeredményeik alapján (pl. OKTV, diákolimpia dobogós helyezés) bizonyítják a rátermettségüket.

  2. Az NTA I. évfolyamába felvételi vizsga útján kerülnek be az első- vagy másodéves egyetemi hallgatók. A többlépcsős folyamat során a vizsgabizottság felméri a hallgatók szellemi felkészültségét, kreativitását, tudományos problémamegoldó képességét és angol nyelvtudását. A vizsgát az NTA középiskolai és egyetemi képzésért felelős vezetői (szakmai vezetők, képzési igazgató) szervezik és bonyolítják le. A jelöltek angol nyelvtudásának felméréséhez igénybe vehetik egy nyelvtanár szakmai segítségét is. A legjobban teljesítő hallgatók ezt követően meghívást kapnak az NTA programjában való részvételre.

  3. Az NTA örömmel várja az egyetemek felsőbb évfolyamaiban tanuló, tudományos érdeklődésű hallgatóinak jelentkezését. A II-VI. évfolyamos hallgatóknak az NTA ösztöndíj elnyeréséhez bizonyítaniuk kell versenyképességüket kortársaik legjobbjaival összehasonlítva. Ez feltételezi a különösen sikeres helyi és országos Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) való szereplést, valamint első és/vagy társzerzőséget tudományos publikáció(k)ban.