KÉPZÉSI HELYSZÍNEK AZ EGYETEMI KÉPZÉSI PROGRAMBAN

Az egyetemisták képzése az ország négy városában, összesen hat Tudományos Műhelyben zajlik, melyek az alábbiak:

 

Semmelweis Egyetem (Budapest)

Semmelweis Egyetem (Budapest)

A több mint 250 éves Semmelweis Egyetem Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségtudományi felsőoktatási intézménye, mely szakegyetemként egyedülálló az országban. Három fő tevékenysége az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás; e hármas egység teszi nemzetközileg is elismert tudásközponttá. Hazánkban a legtöbb orvos, fogorvos, gyógyszerész és szülésznő a Semmelweisen végzett, mely nemzetközi szinten is az egyik legnemzetközibb egyetem: több mint 12 ezer hallgató harmada külföldi, akik a világ 97 országából érkeztek. Orvosi és orvosbiológiai szakterületen itt dolgozik a legtöbb akadémikus, számos úttörő orvosi beavatkozást itt végeztek először az országban. Az egyetem a nemzetközi rangsorok egyik legsikeresebb magyar szereplője: a Times Higher Education (THE) 2022-es összesített világrangsorában a világ legjobb 300 egyeteme között szerepel, de a szakterületi rangsorokban is a legjobbak közé tartozik. Az egyetem az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, de itt található a legtöbb a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával működő kutatócsoport is: mintegy 300 egyetemi kutatócsoport működik, kutatásaikat 46 nemzetközi és 263 hazai pályázat támogatja. Az egyetemen 8 tudományági Doktori Iskola működik, Tudományos Diákkörének pedig több mint ezer hallgató a tagja.

Dr. Mócsai Attila

Szakmai vezető:

Mócsai Attila kutatóorvos, a Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézetének egyetemi tanára. Kutatási tapasztalatait a Semmelweis Egyetemen és a University of California, San Francisco egyetemen szerezte. 2002 óta vezet önálló kutatócsoportot a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében.

Érdeklődési területe a gyulladásos betegségek és a csontlebontás molekuláris mechanizmusa. Elnyerte a European Research Council, a Wellcome Trust, valamint a Lendület és az Élvonal programok támogatását. 61 TDK-hallgatója a különböző egyetemi, országos és nemzetközi TDK-konferenciákon 74 díjat nyert.

Képzési asszisztens: Sopronyi Tünde és Gémesi Réka se@edu-sci.org

 

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Budapest)

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (Budapest)

A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetet (KOKI) 1952-ben alapították azzal a céllal, hogy az orvostudományok terén folytasson magas színvonalú kutatómunkát. A 2000-es évek elejére az Intézet Közép-Európa egyik vezető idegtudományi központjává fejlődött. A KOKI tevékenységének fókuszában az idegtudományi alap- és transzlációs kutatások állnak. Az Intézet kiemelt célja, hogy hozzájáruljon az idegrendszer működésének általános megértéséhez, az emberi egészség védelméhez, az idegrendszeri betegségek hatékonyabb kezeléséhez és modern technológiák fejlesztéséhez az idegtudományok minden területén. A KOKI az elmúlt időszakban kiemelten sikeres volt nagy presztízsű külföldi források elnyerésében, mint az Európai Kutatási Tanács (ERC), Howard Hughes Medical Institute vagy a Wellcome Trust pályázatok, amelyek nagyban közreműködtek új technológiák és számos központi kutatási egység létrehozásában is. Az Intézet kutatócsoportjai által jegyzett felfedezések számos esetben vezető tudományos folyóiratokban lettek publikálva, mint a Science, a Nature, a Nature Neuroscience vagy a Neuron. A KOKI elhivatott az oktatás és utánpótlásképzés terén is, amelynek részét képezi a Semmelweis Egyetemmel közösen működtetett idegtudományi doktori iskola.

Dr. Dénes Ádám

Szakmai vezető:

Dénes Ádám a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezető kutatója, a Neuroimmunológia Kutatócsoport, és a Sejtbiológiai Központ vezetője.

Kutatásaik fókuszában a gyakori idegrendszeri betegségekben szerepet játszó gyulladásos folyamatok mechanizmusai és az idegrendszer –immunrendszer interakciói állnak, különös tekintettel a mikroglia szerepére, amely a központi idegrendszer fő immunsejtje.

Képzési asszisztens: Sopronyi Tünde és Gémesi Réka se@edu-sci.org

 

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem (Debrecen)

A Debreceni Egyetem több mint négy és fél évszázados, megszakítás nélküli történetével ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyanazon városban működő felsőoktatási intézménye, az egyik legnagyobb hazai oktatási komplexumként a magyar felsőoktatási rendszerben kiemelkedő jelentőséggel bíró szereplő. Nemzetközi szinten is kimagasló képzési, kutatási és innovációs kapacitásokkal, tudományos eredményekkel rendelkezik, amelyekre alapozva a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be, továbbá egyike a világ 500 legjobb egyetemének. A közel 30000 hallgatóból álló diákközösség 14 karon, komoly szakmai értékeket felmutató intézményben gyarapíthatja tudását. Mint tudományegyetem a legszélesebb képzési vertikummal rendelkező szellemi központként vált ismertté Magyarországon, mely részt vállal a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat társadalmi-gazdasági életében egyaránt.

Dr. Papp Zoltán

Szakmai Vezető:

Papp Zoltán egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem (DE) Nemzeti Tudósképző Akadémia szakmai vezetője, a DE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), Kardiológai Intézet Klinikai Fiziológiai tanszék vezetője, a DE ÁOK tudományos dékánhelyettese.

Vizsgálatai a szívizom kontraktilis funkciójára, a szívizomsejtek jelátviteli rendszereire, a pozitív inotróp szerek hatásmechanizmusaira, az akut és krónikus szívelégtelenség patomechanizmusaira terjednek ki.

Képzési asszisztens: Kass Krisztina de@edu-sci.org

 

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem (Pécs)

A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett, egyetem létrehozását kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött a PTE, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált. A PTE10 karán és kutatóközpontjában a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik, 18 szakkollégium és 21 doktori iskola kínál 300 képzést közel 20.000 hallgatója számára. A PTE sokat tesz azért, hogy tehetséges kutatói számára ne csak kiindulópontnak legyen optimális választás, de munkahelynek is.

Klinikai Központja Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi szolgáltatója. Hármas tevékenysége a gyógyítást, az oktatást és a tudományos kutatást öleli fel. A nagyszámú magyar és külföldi hallgatói jelenlét és a mediterrán hangulat kellemes, nyüzsgő és élettel teli egyetemvárossá teszi Pécset.

Dr. Helyes Zsuzsanna

Szakmai vezető:

Helyes Zsuzsanna neurofarmakológus, egyetemi tanár, klinikai laboratóriumi diagnosztika és klinikai farmakológus szakorvos. 1995-ben általános orvosi diplomát, 1999-ben PhD fokozatot szerzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 2007-ben habilitált, 2011-ben az MTA doktora, 2019-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Jelenleg a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzora.

Kutatási területe a kapszaicin-érzékeny érző idegsejtek, neuropeptidek és receptoraik, valamint a neuro-immun interakciók szerepének vizsgálata fájdalommal, gyulladással, ill. tumoros folyamatokkal járó kórállapotokban. Célja új fájdalomcsillapító és gyulladásgátló gyógyszercélpontok azonosítása, gyógyszerjelöltek preklinikai hatástani vizsgálata és fejlesztése.

Képzési asszisztens: Balázs Rita Lívia pte@edu-sci.org

A Pécsi Tudományos Műhely bemutatkozó videója

 

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Magyarország egyik vezető egyeteme, a minőségi felsőoktatás elkötelezettje. Az SZTE2000. január 1-én a szegedi József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola integrálódásával jött létre. Az SZTE sok száz alap-, mester-, egységes osztatlan és doktori képzéssel, felsőoktatási szakképzéssel, szakirányú továbbképzési és felnőttképzési programmal várja a hallgatókat és tanulni vágyókat. A közel 25.000 hallgatóval és mintegy 7.000 dolgozóval (ebből 2400 oktató/kutató) az SZTE a Dél-alföldi Régió egyik legnagyobb szervezete. Az egyetem 12 karán folyik oktatás és kutatás, az egészségügyi ellátás pedig a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ feladata. Az SZTE küldetése és célja a tudomány, a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása.

Dr. Martinek Tamás

Szakmai vezető:

Martinek Tamás a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudomány Kar, Orvosi Vegytani Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

Kutatási tevékenysége a biomimetikus önrendeződő rendszerekre és azok felfedező gyógyszerkutatási alkalmazásaira terjed ki. Ezen belül az antimikrobiális foldamerek, a fehérje-fehérje kölcsönhatások modulálása és a sejtpenetrálást indukáló peptidek fejlesztése kap hangsúlyt.

Képzési asszisztens: Orbán Julianna szte@edu-sci.org

 

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Szegedi Biológiai Kutatóközpont (Szeged)

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). Az 1973-ban alapított SZBK négy intézete – a Biofizikai, Biokémiai, Genetikai, Növénybiológiai Intézet – mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. Az SZBK döntően a tudományos alapkutatások műhelye, de az SZBK kutatói kezdeményező szerepet játszanak biotechnológiai vállalkozások életre hívásában és menedzselésében, valamint oktatási feladatok ellátásában is. Az SZBK eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) is elismerte és a Központot az EU2000-ben az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta.

Dr. Deli Mária

Szakmai vezető:

Deli Mária az Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében a Biológiai Barrierek Kutatócsoport vezetője.

Kutatási területe a vér-agy gát és epitélsejtes gátrendszerek tenyészetes modellezése; gátmodellek vizsgálata mikrofluidikai eszközökben; szervek modellezése chip-eszközökben; a biológiai gátrendszerek védelme betegségekben; természetes hatóanyagok hatása a gátrendszerekre; gyógyszerbejuttatás célzott nanorészecskék alkalmazásával; új nanoanyagok sejtes kölcsönhatása; a glikokalix szerepe a gátműködésben.

Képzési asszisztens: Orbán Julianna szbk@edu-sci.org

 

A közös munka mind a hat helyszínen a legjobban felszerelt laboratóriumokban a legkiválóbb mentorok (Szent-Györgyi Mentorok) irányításával történik. Minden kutatóműhelyben egy mentori csoport várja a hallgatókat, akik az adott városban az egyetemi tanulmányaikkal együtt a kutatómunkát is megkezdik.