Ismét eredményesen szerepeltek a SzTA hallgatói az OTDK-n

Ismét eredményesen szerepeltek a Szegedi Tudós Akadémia Hallgatói az OTDK-n

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója 2019. április 23-26. közt került megrendezésre Debrecenben, ahol a Szent-Györgyi Hallgatók ismét kiváló eredményekkel szerepeltek.
Az eredményekhez mindenkinek gratulálunk!

otdk 2019 tavasz

 

Díj Hallgató(k) Tagozat Témavezetők Cím
I. Nászai Anna,
Varga Petra
Elméleti orvostudományok
– Biokémia I.
Dr. Mészáros András egyetemi tanársegéd,
Dr. Juhász László tudományos segédmunkatárs,
SZTE ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet
A xantin oxidoreduktáz enzim a metán célpontja
I. Tóth Réka,
Bálint Armand Rafael
Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan III.
Dr. Farkas Eszter egyetemi docens,
Dr. Menyhárt Ákos egyetemi tanársegéd,
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
A terjedő depolarizációval járó káliumhullám érösszehúzódást indukál egér agykéregben
II. Bálint Armand Rafael Elméleti orvostudományok
– Bioinformatika, számítógépes modellezés
Puskás Tamás PhD hallgató,
Dr. Farkas Eszter egyetemi docens,
SZTE ÁOK, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
Az agykérgi terjedő depolarizáció idős agyban inhomogén áramláseloszlást eredményez
II. Dajka Dalma, Márványkövi Fanni Magdolna Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan IV-VII.
Dr Sárközy Márta egyetemi adjunktus,
Dr Csont Tamás egyetemi docens,
SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet
Az Akt-FOXO3 jelút lehetséges szerepe a bal kamrai hipertrófia és az autofágia folyamatában krónikus veseelégtelenségben
II. Fejes Roland Elméleti orvostudományok
– Farmakológia I.
Dr. Kaszaki József egyetemi docens,
Dr. Tallósy Szabolcs Péter tudományos segédmunkatárs
SZTE ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet
A mikrokeringési-mitokondriális reszuszcitáció lehetősége endothelin receptorok farmakológiai befolyásolásával szeptikus patkányokon
II. Grassalkovich Anna Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan I.
Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár,
Dr. Maléth József tudományos munkatárs,
SZTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Alkohol indukálta CFTR expresszió csökkenés helyreállítása a csatorna korrektoraival pankreász duktális sejteken
II. Harangozó Márk Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan VI.
Dr. Berényi Antal egyetemi adjunktus,
Dr. Takeuchi Yuichi tudományos munkatárs
SZTE ÁOK, Élettani Intézet
A temporális lebeny epilepszia kezelése sejtvonalspecifikus „proxy”-ingerléssel
II. Márványkövi Fanni Magdolna,
Dajka Dalma
Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan V.
Dr. Sárközy Márta egyetemi adjunktus,
Dr. Csont Tamás egyetemi docens,
SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet
A nemi különbségek hatásai a szív iszkémiás prekondícionálhatóságára krónikus veseelégtelenségben
II. Meszlényi Valéria Éva, Nógrádi Bernát Elméleti orvostudományok
– Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan III.
Dr. Siklós László tudományos tanácsadó,
Dr. Patai Roland tudományos munkatárs
MTA SZBK Biofizikai Intézet, Neuronális Plaszticitás Kutatócsoport
Kvantitatív morfometria: az intracelluláris kalciumszint meghatározása és ultrastrukturális elváltozások karakterizálása a sporadikus amiotrófiás laterálszklerózis egy egérmodelljében
Különdíj Asztalos Leó Elméleti orvostudományok
– Bioinformatika, számítógépes modellezés
Dr. Manczinger Máté egyetemi tanársegéd
SZTE ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
A HLA allélok promiszkuitásának szerepe a tumorellenes immunválaszban
Különdíj Gyulai-Nagy Szuzina Elméleti orvostudományok
– Biokémia I.
Dr. Keller-Pintér Anikó egyetemi adjunktus,
Becsky Dániel PhD hallgató,
SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet
A szindekán-4 és a Rac1 GTP-áz szerepe a mioblasztok migrációjában
Különdíj Nagy Zsófia Flóra Elméleti orvostudományok
– Genetika, genomika II.
Prof. Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár,
Dr. Tripolszki Kornélia tudományos munkatárs
SZTE ÁOK, Orvosi Genetikai Intézet
Magyar ALS betegekben azonosított angiogenin mutációk számítógépes és funkcionális jellemzése
Különdíj Nógrádi Bernát Elméleti orvostudományok
– Élettan, kórélettan I.
Dr. Siklós László tudományos tanácsadó,
MTA SZBK, Biofizikai Intézet
Mikroglia aktiváció vizsgálata diazoxid kezelést követően eltérő sérülékenységű agyi motoros magvakban
Különdíj Bitay Gergő (Szent-Györgyi Diák, Radnóti Miklós Gimnázium) Elméleti orvostudományok
– Elektrofiziológia
Nagy Norbert,
SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
A Na + /Ca2+ kicserélő szerepének vizsgálata a szinusz csomó és Purkinje-rost spontán automáciájában

 

 

2019.05.09.

Vissza