Két Szent-Györgyi hallgató a Kuffler-ösztöndíjasok között

Két Szent-Györgyi hallgató a Kuffler-ösztöndíjasok között

Két tehetséges Hallgatónk, Cikkely Márton Simon és Porkoláb Gergő rangos elismerésben részesült – sikeres pályázati folyamatot követően mindketten elnyerték a Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 2019-es évi ösztöndíját. A díjat évente öt fiatal kutató veheti át.

Az alapítvány céljai között szerepel az orvos- és élettudomány értékeinek megőrzése, fejlesztésének elősegítése, a tudományos és/vagy oktatói kiválóság támogatása, a tudományos konferenciák támogatása és a Stephen W. Kuffler Díj odaítélése a fiatal kutatók tudományos kiválóságának elismeréséért. A pályázaton – nemzetiségre való́ tekintet nélkül – azok a közép- és kelet- európai egyetemen alap- és mesterfokú́ vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató́ hallgatók vehetnek részt, akik a 2018/19-es tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és kutatásaikat a 2019/20-as tanévben is mint alap-, mesterfokú́ egyetemi hallgató́ vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgató́ folytatják.

Mindkét Hallgatónknak gratulálunk a rangos elismerésért!

Czikkely Marton Porkoláb Gergő

2019.11.30.

Vissza