Országos Képzési Központ lett a Radnóti Gimnázium

Országos Képzési Központ lett a Radnóti Gimnázium

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium2017. szeptember 22-én a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány és a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium együttműködési megállapodást kötött, amely keretein belül a Radnóti Gimnázium a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) Programjának Országos Képzési Központja lett.

A megállapodásban a Felek kifejezték közös szándékukat abban, hogy az előnyök kölcsönös biztosítása és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatás minél hatékonyabb felhasználása érdekében stratégiai együttműködést hoznak létre, amelynek célja egymás tevékenységének erősítése, a Középiskolában folyó biológia tantárgyi tehetséggondozás elősegítése, a középiskolás korú tehetséges diákok élettudományi kutatásokban alkalmazható képességeinek fejlesztése, az élettudományi egyetemi szakok felé történő pályaorientáció, a kínált szolgáltatások körének bővítésével. Az együttműködés területe elsősorban az orvosbiológiai kutatásokhoz kapcsolódó területek (orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, biofizikus), amely azonban a későbbiekben más irányba tovább bővíthető.

Az együttműködésben az Alapítvány vállalja, hogy az iskolában dolgozó, az SZTA Középiskolai Programban résztvevő iskolai alkalmazottak (tanárok és laboránsok) számára továbbképzést és a program működtetéséhez szükséges elektronikus tananyagot és tesztfeladatokat biztosít, valamint, hogy a Középiskola részére felújítási munkálatokat végez, amely jobb infrastrukturális körülményeket biztosít, továbbá olyan eszközberuházást is végrehajt, amely az SZTA Középiskolai Programban szereplő biológiai kísérletek elvégzését teszi lehetővé.

hódmezővásárhelyi Németh László GimnáziumA Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a megállapodásban vállalja, hogy a tanév időtartama alatt naptári hónaponként legalább két délutánon, alkalmanként legalább 2 óra időtartamban az SZTA Középiskolás Programjának területi rendezvényei számára tantermet, előadótermet vagy laboratóriumi helyszínt biztosít. A Középiskola vállalja továbbá, hogy a tanév időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal rendelkezésre bocsátja a köznevelési intézmény által működtetett természettudományos laboratóriumot, egyenként 3 napos, másik köznevelési intézmény diákjai számára tartott gyakorlatok számára. A Gimnázium kötelezettséget vállal arra is, hogy lehetővé teszi tanárai részvételét az Alapítvány programjain.

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programjának másik Országos Képzési Központja a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium lesz, amellyel az együttműködési megállapodás aláírására előreláthatólag 2017. október második felében kerül majd sor.

 

 

2017.09.26.

Vissza