Országos Középiskolai Képzési Központ lett az SZTE Gyakorló Gimnázium

Országos Középiskolai Képzési Központ lett az SZTE Gyakorló Gimnázium

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola jelenleg a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) Középiskolai Programján belül, az ország különböző pontjain működő 12 Területi Bázisiskola egyike. Ezt, az évek óta tartó szakmai közös munkát mélyítették a Felek 2020. június 23-án egy olyan együttműködési megállapodás aláírásával, amely keretein belül a Gimnázium a Területi Bázisiskola címet megtartva, az Alapítvány SZTA Programjának harmadik Országos Középiskolai Képzési Központja lett (a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola mellett).

SZTE Gyak Gimn1A megállapodásban a Felek kifejezik közös szándékukat arra vonatkozóan, hogy az előnyök kölcsönös biztosítása és a kormány támogatásának minél hatékonyabb felhasználása érdekében stratégiai együttműködést hoznak létre, amelynek célja egymás tevékenységének erősítése, a Középiskolában folyó biológia tantárgyi tehetséggondozás elősegítése, a középiskolás korú tehetséges diákok élettudományi kutatásokban alkalmazható képességeinek fejlesztése, az élettudományi egyetemi szakok felé történő pályaorientáció, a kínált szolgáltatások körének bővítésével. Az együttműködés területe elsősorban az orvosbiológiai kutatásokhoz kapcsolódó területek (orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, biofizikus), amely azonban a későbbiekben más irányba tovább bővíthető.

Az együttműködésben az Alapítvány vállalja, hogy az iskolában dolgozó, az SZTA Középiskolai Programban résztvevő iskolai alkalmazottak (tanárok és laboránsok) számára továbbképzést, a program működtetéséhez szükséges elektronikus tananyagot és tesztfeladatokat biztosít.
SZTE Gyak Gimn2Az elmúlt időszakban az Alapítvány mintegy 8,7 millió Forint értékben vásárolt a Gimnáziumban folyó biológia oktatáshoz és kísérletek végzéséhez eszközöket, műszereket és vegyszereket. Célja, hogy a jövőben is segítse az ott folyó színvonalas képzést.

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola a megállapodásban vállalja, hogy a tanév időtartama alatt naptári hónaponként legalább két délutánon, alkalmanként legalább 2 óra időtartamban az SZTA Középiskolás Programjának területi rendezvényei számára tantermet, előadótermet vagy laboratóriumi helyszínt biztosít. A Középiskola vállalja továbbá, hogy a tanév időtartama alatt legfeljebb 10 alkalommal rendelkezésre bocsátja a köznevelési intézmény által működtetett természettudományos laboratóriumot, egyenként 3 napos, másik köznevelési intézmény diákjai számára tartott gyakorlatok számára. A Gimnázium kötelezettséget vállal arra is, hogy lehetővé teszi tanárai részvételét az Alapítvány programjain.

Fotó: SZTE NKI, Bobkó Anna

2020.06.24.

Vissza