Területi Képzési Központok (Bázisiskolák)

Az NTA Középiskolai Képzési Programján belül az ország jelenleg 21 területre van felosztva, amely teljes lefedettséget biztosít. Minden régió egy-egy Területi Képzési Központhoz tartozik, melyet egy-egy Szent-Györgyi Vezető Tanár irányít, aki a napi munkáján felül foglalkozik a KKP népszerűsítésével, illetve a helyi programok szervezésével. A területekhez tartozó diákokkal a Vezető Tanárok tartják a közvetlen kapcsolatot.

 

A területi koordinációt végző Vezető Tanárok rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, amelyeken megvitatják az aktuális szervezési kérdéseket, illetve megosztják egymás között azokat a jó gyakorlatokat, amelyek segítségével a saját területi központjaikban végzik a fejlesztő foglalkozásokat. A továbbképzéseken elsajátítják azoknak a korszerű molekuláris biológiai gyakorlatoknak a szakmódszertanát is, amelyeket ők végeztetnek majd a diákokkal.

A 7 Országos, és a 21 Területi Képzési Központ

A 7 Országos, és a 21 Területi Képzési Központ

 

Partneriskolák

Az Alapítvány prioritása, hogy a tehetséggondozási folyamatot annak természetes helyén, a középiskolákban támogassa. Ennek érdekében a tehetséges diákok tanáraival való partneri viszony kialakítása elengedhetetlen, amelynek része az eddigi eredményeik elismerése és a tehetséggondozásra fordított jelentős mértékű többletmunka tisztelete. A partneri viszonynak fontos részét képezi az a tény is, hogy a diákokkal együtt minden rendezvényre tanáraik is meghívást kapnak, hiszen a közös tanulási élmény egy egymást kölcsönösen motiváló helyzet kialakulását is lehetővé teszi. A Szent-Györgyi Tanár cím elnyerése önmagában is komoly ösztönzőerőt jelent a középiskolai tanárok számára csakúgy, mint a Nobel-díjas konferenciákon való részvétel, továbbá a KKP megvalósítása során hozzáférhetővé tett tananyagok és módszertani útmutatók, amelyek kifejezett célja, hogy a maga szerény keretei között támogassa a hazai biológiaoktatás módszertani fejlődését.

 

A rendszeres középiskolai tevékenységeken keresztül a diákok megismerhetik az országos programban résztvevő felsőoktatási intézmények (Budapesten, Debrecenben, Pécsen, Szegeden) kimagasló tudományos eredményeit, mindezt abban a reményben, hogy az érdeklődő diákok végül ezen intézményeket választják továbbtanulási célként és így fejlődésük folyamatossá válhat.

Szent-Györgyi Diákok egy Szent-Györgyi Mentor laboratóriumában

Szent-Györgyi Diákok egy Szent-Györgyi Mentor laboratóriumában