2023. december hónap legjobb képzési központja: SZTE Gyakorló Gimnázium, Szeged

„Az NTA képzésébe már a nulladik percben bekapcsolódtunk”

A szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tetőterében fantasztikus labor várja a diákokat, ott tartják a Nemzeti Tudósképző Akadémiai területi foglalkozásait is. Az intézmény az indulás óta részt vesz a programban, országos képzési központként és egyben területi bázisiskolaként működik. Decemberben ez a középiskola lett az NTA hálózatának legjobb gimnáziuma.

„Megtiszteltetés és komoly lehetőség, hogy részt vehetünk a Tudósképző Akadémia programjában, segítve ezzel a tehetségek felkutatását, a gyerekek pályaválasztásának megalapozását. A képzésbe már a nulladik percben bekapcsolódtunk, már az induláskor természetes szövetségesei voltunk a projektnek. Rendszeresen beszámolunk róla a szülőknek, ők is nagyon szeretik. A programban a két legkomolyabb partnerünk a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a legszorosabb kapcsolatban ezzel a két intézménnyel vagyunk. Iskolánkon belül a legtöbb feladatot Csigér István tanár úr vállalja, méghozzá a legnagyobb örömmel” –  mondja dr. Dobi János, a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Bár az intézmény nem szigorúan természettudományos irányultságú, diákjai közül sokan mennek tovább ilyen területre. Ez még az emelt szintű fizikát, emelt szintű matematikát tanuló diákokra is igaz, közülük is többen választják az orvosi egyetemeket. Az emelt szintű biológiát tanuló osztály ebben a kérdésben élen jár, tőlük kiemelkedően sokan – mintegy kétharmaduk – lépnek tovább természettudományos irányba.

A gyakorlógimnázium tudósképzős programjainak központi helyszíne a tetőterében kialakított Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium (SzeReTeD), amelynek létrehozását fenntartóként a Szegedi Tudományegyetem segítette pályázati forrásból. „A program kezdetén – amikor az még Szegedi Tudós Akadémia néven működött – Csongrád és Békés vármegyéből, illetve Bács-Kiskun egy részéből is érkeztek hozzánk olyan diákok, akik ugyan más iskolákba jártak, de az NTA képzésébe be akartak kapcsolódni. Volt olyan év, amikor 114 regisztrált gyerekünk volt. A kör a program bővülése óta szűkült – már Hódmezővásárhelyen is működik országos központ – most inkább csak a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumból és a Deák Ferenc Gimnáziumból, Makóról, Kistelekről és Kiskunhalasról érkeznek hozzánk diákok. Több mint negyven gyerek saját tanítvány, a többséget ők adják” – mondja Csigér István, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola biológia-kémia szakos tanára, a Nemzeti Tudósképző Akadémia Szent-Györgyi vezetőtanára.

A diákok az SzeReTeD laborban sokféle feladattal találkoznak, van, hogy spektrofotometriai vagy molekuláris biológiai gyakorlatokat végeztek, PCR-készülékkel sokszorosítanak DNS-t, vagy éppen kipróbálják a gélelektroforézist. Vannak olyan klasszikus gyakorlatok is, mint például a sertésszív boncolása, a légzőrendszer, a gége és a légcső vizsgálata, a tüdő, vagy éppen a vese tanulmányozása. Végezhetnek a gyerekek szövettani vizsgálatokat is mikroszkópokkal. „Ehhez területi központként épp most kaptunk egy negyvennyolc metszetből álló kórbonctani sorozatot a Tudósképző Akadémiától. Ez azért jó, mert segítségükkel a diákok láthatják az egészséges szövetből, majd ugyanannak a beteg változatából készült metszeteteket is. Ez nagy értéket képvisel, így bevettük ezeket is a gyakorlati programba. Arra is figyelünk, hogy a diákok elsajátítsák a laboratóriumi alaptechnikákat, tudják például használni a mikropipettát és a laborcentrifugát” – mondja Csigér István. Az iskolát évente egyszer-kétszer vendégelőadók és ifjú mentorok is felkeresik, köztük olyanok, akik egykor ott tették le az érettségit. Tavaly ősszel a diákok a Szegedi Tudományegyetem skill laborját is felkereshették, hamarosan pedig olyan gyakorlatuk is lesz, ahol ki is próbálhatják az ottani eszközöket.

2024.01.25.