2023. szeptember hónap legjobb képzési központja: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely

A szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium méltán lehet büszke biológiai és kémiai képzésére, és arra, hogy sok diákja csatlakozott a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjához. Szeptemberben ez az intézmény lett az NTA hálózatának legjobb gimnáziuma, ennek apropójából pillantottunk bele az iskola mindennapjaiba.

A biológia- és kémiaoktatás mindig is magas szinten zajlott az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, így magától értetődött, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) indulásakor országos képzési központnak kérték föl az intézményt. „A gimnáziumi osztályokban a természettudományokra kiemelten figyelünk, sok diákot készítünk föl orvostudományi, gyógyszerésztudományi képzésekre. Épp nemrég számoltam össze, hogy csak a szombathelyi Markusovszky Kórházban közel 40 olyan orvos dolgozik, aki egykor nálunk végzett. A diákjaink közül sokan mennek Szegedre, ahol a tudományegyetemmel jó kapcsolatot ápol az egyik biológiaszakos kollégánk, Baranyai József. Ő ott végzett kutatóbiológusként, majd azt követően szerzett tanárként másoddiplomát. A közreműködésével csatlakoztunk az NTA programjához, amelybe azóta egy másik kolléga, Szabó Bence Farkas is bekapcsolódott biológiai-kémia szakos tanárként” – mondja Papp Tibor, a gimnázium igazgatója.

Ugyan az NTA programjában közvetlenül csak két bolyais tanár vesz részt, a munkát a többi pedagógus is segíti. A képzést a szülők is nagyra értékelik, sokaknál hatással van az iskolaválasztásra is. „A családok keresik az ilyen lehetőségeket, örülnek, ha gyerekeik be tudnak kapcsolódni kutatásokba, föl tudnak készülni az egyetemi létre. Mert nem elég, ha fölveszik őket a felsőoktatási intézményekbe, ott helyt is kell állniuk” – emeli ki az igazgató.

Az NTA keretében tanároknak is szerveznek továbbképzéseket az iskolában, ami fontos, hiszen a programokon résztvevő diákok olyan technikákat tanulnak meg, amelyeket ők nem feltétlenül ismernek, vagy legalábbis a gyakorlatban nem találkoznak velük. Ugyanakkor fontosnak érzik, hogy lépést tartsanak a tudomány fejlődésével, nyitottak az új ismeretekre.

Érezhető a tudásszomj

A Bolyaiban az NTA programja nagyon népszerű, a nagyjából 110 fős évfolyamból legalább harmincan-negyvenen jelentkeznek a képzésre. „Iskolai szinten 100 fölötti azon diákok száma, akik bekapcsolódtak a programba, és legalább ugyanennyien érkeznek hozzánk más iskolákból. Sokakat érdekel a nyári tábor, arra is több mint ötvenen jelentkeznek. Fantasztikus látni, hogy a tudás mennyire felvillanyozza a gyerekeket” – mondja Baranyai József, az iskola biológiatanára.

A diákoknak elsősorban laborgyakorlatokat szerveznek a Bolyaiban. A gyerekek boncoláson láthatnak például eret és ideget, a szövettani és kórszövettani metszeteken pedig felismerik, amikről korábban tanultak, megérthetik az összefüggéseket. A laborgyakorlatok mellett tartanak előadásokat is. A program tavaszi csúcspontja azt volt, hogy márciusban felkereste a gimnáziumot Bruce Alan Beutler Nobel-díjas kutató. Az amerikai immunológus és genetikus 2011-be vehette át az orvosi Nobel-díjat a veleszületett immunrendszer aktivációjában végzett kutatásaiért, megosztva Jules Hoffmann-nal és Ralph Steinmannal. „Bruce Beutler alázatos, nagy tudású ember, aki partnerként beszélgetett a diákokkal, érdeklődött a kísérleteik, kutatásaik iránt. Fantasztikus volt látni, hogy ugyanolyan kíváncsi maradt felnőttként, mint gyermekkorában volt. Őszinte érdeklődése nagy hatással volt a diákokra, biztos vagyok benne, hogy az életre szóló élményt jelentett számukra” – mondja a pedagógus.

Lehetőség mindenkinek

Baranyai József azért tartja kiemelkedőnek az NTA programját, mert az mindenkinek lehetőséget ad az előrelépésre, nem hagyja elveszni az értékeket. „A legfőbb gond az, hogy sok szunnyadó tehetség nem tud megnyilvánulni a szokásos iskolai keretek közt. Emiatt fontos, hogy legyenek olyan középiskolák, amelyek nem csak az elmélettel foglalkoznak, hanem a gyakorlatra is hangsúlyt helyeznek. A Nemzeti Tudósképző Akadémiához való csatlakozással ilyen központja lehetünk mi a Nyugat-Dunántúlnak. Van nálunk például PCR és gél-elektroforézis, rendelkezünk metszetsorokkal is. A normál szövettanhoz és kórszövettanhoz, festési eljárásokhoz kapcsolódó vizsgálatokban országos központként működünk, ha ilyen programokat hirdetünk meg, akkor mindenhonnan jönnek hozzánk diákok. A munkánkat a szombathelyi Markusovszky Kórház orvosai és munkatársai – főként a patológiai osztály – is segítik, ők is foglalkoznak a diákjainkkal. Ennek köszönhetően a tanulóink egyetemi szinten ismerkedhetnek meg a szövettannal” – emeli ki a pedagógus.

Az NTA szombathelyi programjába a kórház örömmel kapcsolódott be, munkatársai szívesen vállalták a feladatot. „Mi egyetemi oktatókórházként eleve részt veszünk a fiatalok képzésében, és a középiskolai programhoz is ösztönösen csatlakoztunk. A tehetséggondozást fontosnak tartom, hiszen az mindenkinek hasznára válik. Betegellátásáért felelős oktatókórházként azt is szem előtt tartjuk, hogy ha a fiatalok az orvosi pályát választják, akkor később a szombathelyi kötődésük miatt visszatérhetnek a városba, hogy itt helyezkedjenek el” – mondja dr. Nagy Lajos, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója.

Tárt kapukkal

A kórház munkatársai nem csak az iskolai laborban segítik a diákok képzését, hanem saját intézményükben is fogadják őket. Ennek egyik helyszíne az alapvetően fiatal orvosok, rezidensek és orvostanhallgatók által használt skill labor, amelyet az NTA diákjai novemberben kereshetnek föl először. Itt maguk is kipróbálhatnak orvosi eszközöket, megtudhatják, hogyan működik például az endoszkóp, miképp zajlik egy ultrahangos vizsgálat és a szívkatéterezés, hogyan ellenőrizhető, vizsgálható az erek működése. „A diákok mentorálása számukra is előny, mert segíti fejleszteni a napi munka során használt gondolkodási mechanizmusokat, arra készteti kollégákat, hogy keltsék föl a gyerekek érdeklődését, ami gyakorló orvosként nem mindig egyszerű. Azt is fontosnak tartom, hogy a kórház fiatal orvosai lehetőség szerint bekapcsolódjanak a Transzlációs Medicina Központ munkájába is. Annak programjában intézményként is részt veszünk, a kollégák karrierútját így is próbáljuk támogatni” – mondja a főigazgató.

A Tudósképző Akadémia programját a szombathelyi városvezetés is fontosnak tartja, és támogatja, amiben csak tudja. „Bár az önkormányzatok napjainkban nehéz gazdasági helyzetben vannak, így plusz feladatokat nem szoktak vállalni, mi ez esetben kivételt tettünk. Ez a program ugyanis a jövőről szól, a fiatalokat és a várost egyaránt segíti hosszabb távon. Mi is bízunk abban, hogy a természettudományok iránt érdeklődő diákok az egyetemi éveik után visszatérnek Szombathelyre, és a Markusovszky Kórházban, vagy akár az egészségügy más területén, de helyben helyezkednek el” – mondja dr. Nemény András, Szombathely polgármestere. A városvezető örült Bruce Beutler tavaszi látogatásának is – ez volt az első alkalom, hogy Nobel-díjas kutató járt a megyeszékhelyen –, ez megtiszteltetés volt a település egészének. Érkezésének estéjén a városvezetés is fogadta a Nobel-díjas kutatót, amiről mindenki szép emléket őriz.

2023.10.11.