2024. május hónap legjobb képzési intézménye: Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő

„Legfőbb feladatunk a gyerekek nevelése, a versenyzés csak ráadás lehet emellett”

A természettudományos képzés már a két világháború között erős volt az iskolában, majd hosszas kényszerszünet következett, hogy aztán a ’90-es években elkezdje visszanyerni régi fényét az intézmény, ami az NTA programjába is rögtön belépett annak országossá válásakor. Májusban a gödöllői Premontrei Iskolaközpont lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia legjobb képzési központja.

A Premontrei Iskolaközpontnak komoly múltja van, a trianoni békeszerződést követően, 1923-ban alapították, hogy ott folytathassák a munkát a rend kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnáziumának szerzetestanárai. „A premontreiek az 1802-es újraalapítás után, II. József reformjait követően kezdtek el oktatási intézményeket működtetni, kassai gimnáziumuk már a dualizmus időszakában az ország egyik leghíresebb középiskolája volt. A gödöllői intézményben a két világháború közötti időszakban lett erős a reál és természettudományos tantárgyak oktatása. A tanárok mai szóval élve élménypedagógiát nyújtottak a diákoknak, természetközelben mutatták be nekik az élővilágot. Az iskolának a kert mellett volt asztalosműhelye is, ahol a tanulók megtapasztalhatták a fizika és a biológia törvényszerűségeit” – mondja Takácsné Elek Borbála, a Premontrei Iskolaközpont igazgatója. Az oktatási intézmény története a II. világháború után szomorú fordulatot vett, 1948-ban államosították, épülete is más funkciót kapott, a premontrei rend csak 1989-ben kezdhetett el újra munkálkodni Gödöllőn. Az iskola hosszas előkészületek után kezdhette meg újra a működését 1992 őszén, azóta folyamatosan fejlődik, újra elismert, magasan jegyzett gimnáziummá vált. Az alma materbe szívesen visszajönnek az egykori diákok is, akár tanítani, akár természet- vagy társadalomtudósként előadásokat tartani.

Az iskolában az emelt szintű biológia-kémia tagozatos képzés a 2014/2015-ös tanévben indult meg, a központ pedig 2016-ban belépett az NTA programjába is, egyből az országos nyitást követően. „Ennek előzménye az volt, hogy Kerényi Zoltán tanár úr – ő a Szegedi Tudományegyetemen végzett – tanítványai sokat jártak az ottani egyetem programjaira. Iskolánk ma már az NTA országos képzési központjaként működik, így a diákok a képzéseken helyben vehetnek részt, és hozzánk is érkezhetnek tanulók más középiskolákból. Egyetemi oktatók is tartanak nálunk pályaorientációs napokat, előadásokat” – mondja az igazgató.

Az NTA-s képzéseken a diákok sokféle technikát kipróbálhatnak, korosztálytól függően megismerhetik például a PCR-tesztet és végezhetnek ELISA tesztet is. „Hasznosnak tartom, hogy országos központként működünk, és így az ilyen programokon más iskolák tudósképzős diákjai is részt vehetnek nálunk. Így nyílik lehetőség arra, hogy az átlagos felszereltségű, komolyabb infrastruktúrával nem rendelkező gimnáziumok tanulói is kipróbálhassák a legújabb módszereket. Az sem utolsó szempont, hogy így a diákok egymást is megismerhetik” – mondja Kerényi Zoltán János, a Premontrei Iskolaközpont biológia szakos tanára, a NTA programjának Szent-Györgyi vezetőtanára.

A Premontrei NTA-s képzéseire a régióból nagyjából 140 tanuló érkezik, egyharmaduk saját diák. Sokan a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumból járnak a programokra, de vannak olyan gyerekek is, akik Hatvanból, Jászberényből, Veresegyházról, Balassagyarmatról és Dunakesziről látogatnak el rendszeresen a gyakorlatokra, előadásokra. A saját diákok nagyarányú természettudományos érdeklődését továbbtanulási irányaik is leképzik: a végzősök 20-30 százaléka ilyen jellegű, elsősorban az élettanhoz köthető képzésekre jelentkezik. Bár az iskola a fővároshoz van közel, a tanulók nagy arányban választják a Szegedi Tudományegyetemet, tavaly például egyharmaduk oda felvételizett, a többiek pedig az ország többi felsőoktatási intézményébe. Közülük is sokan mentek orvosi karokra és az Állatorvostudományi Egyetemre, népszerűek voltak körükben a biológusi képzések is. A Premontrei diákjai között akadnak olyanok is, akik a középiskolás években tanulmányi versenyeken is indulnak, de sokan nem szeretik az ilyen jellegű kihívásokat – annak ellenére, hogy amúgy otthonosan mozognak a kémiai és a biológia világában.

2024.06.27.