2024. január hónap legjobb mentora: Jakus Zoltán

Fókuszban a nyirokrendszer szervspecifikus funkciói

Kutatócsoportja a nyirokrendszer funkcióit kutatja, annak szervspecifikus tulajdonságait próbálja feltérképezni – csapattagként bevonva ebbe mentorált hallgatóit. Januárban dr. Jakus Zoltán, a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének habilitált egyetemi docense lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia legjobb mentora.

Jakus Zoltán tudományos érdeklődésének középpontjában a nyirokrendszer áll, kutatócsoportja annak funkcióit vizsgálja. A kutatóorvos két éve kapcsolódott be a Nemzeti Tudósképző Akadémia programjába, jelenleg két mentoráltja van. Egyikük Molnár Kornél, aki ötödéves orvostanhallgató az egyetemen. „Ő harmadéves volt, amikor tudományos diákkörösként belépett a programba, azóta jár hozzánk rendszeresen. 2023 őszén a Semmelweis Egyetem MD-PhD képzésébe is bekapcsolódott, ami lehetővé tette, hogy a tudományos fokozat megszerzését az orvosi tanulmányaival párhuzamosan megkezdje. Ez nagyon szép, hosszútávú perspektívát kínál neki és a laborunknak is. Kornél tavaly ősszel egy rektori pályázatot is beadott, amivel első díjat nyert. A laborban ő is a nyirokér-működését kutatja, a pályázata is annak témaköréhez kapcsolódott.”

A nyirokrendszer működése azért fontos téma, mert annak zavara a népesség jelentős részét érintő betegségek (például a nyiroködéma) kialakulásával függ össze. Az régóta ismert, hogy ennek a rendszernek vannak általános, úgymond klasszikus funkciói – ilyen például a folyadékegyensúly szabályozása, a lipidek felszívása a bélből, vagy éppen az egyes immunfolyamatokba való bekapcsolódás –, de mostanra kiderült, hogy számos új és nem várt, szervspecifikus feladata is van. Jakus Zoltán laborja elsősorban ezeket kutatja. „Ehhez az elmúlt években sok módszert – elsősorban prekliniki állatmodelleket – fejlesztettünk, ezek teszik lehetővé, hogy a nyirokrendszer fejlődését és funkcióját közvetlenül tudjuk tanulmányozni. Az állatmodellekben szervspecifikusan képesek vagyunk fokozni a nyirokerek növekedését, más esetekben pedig blokkolni is tudjuk azt. Ezek a megközelítések nagyban segítik, hogy megérthessük a nyirokrendszer működését mind fiziológiás, mind patológiás körülmények között.”

A kutatócsoport gyümölcsöző együttműködést tart fent a Pennsylvaniai Egyetemmel, azon belül Pardi Norbert laborjával. „Ő azon kevesek közé tartozik, aki elmondhatja magáról, hogy két mentora is Nobel-díjat kapott. Karikó Katalin és Drew Weissman közvetlen munkatársaként kiemelt szerepe volt az mRNS-technológia kifejlesztésében. Vele közösen – ehhez a technológiához kapcsolódóan – már leírtunk egy olyan rendszert, amivel szervspecifikusan tudtuk fokozni a nyirokér-növekedést. A legújabb kísérleteinkben arra fókuszálunk, hogy jobban megértsük a nukleozid-módosított mRNS-alapú rendszernek a működésmódját. Azt szeretnék tisztázni, hogy pontosan milyen mechanizmusok – különös tekintettel a nyirokérfüggő-mechanizmusokra – vesznek ebben részt. Molnár Kornél NTA hallgatóm tevékenysége is ehhez a kutatáshoz kapcsolódik a legszorosabban.”

A mentorált hallgatónak az időigényes labormunkát nem egyszerű összeegyeztetnie az egyetemi tanulmányokkal. „Kornél kiemelkedően jó hallgató, kísérleteit egy fiatal kolléga – dr. Kovács Gábor – közvetlen irányításával végzi. Mára teljesen beilleszkedett a laborunkba, rendszeresen prezentál, tart labormegbeszéléseket is. Annyira önjáró, hogy kísérleteket már önállóan is tud végezni, adott esetben az esti órákban és hétvégén is. Ez azért fontos, mert a mieink összetett, időigényes vizsgálatok, amelyeknek végzéséhez dedikált időkeretre van szükség – amit egyetemi tanulmányok mellett csak így lehet biztosítani.”

Jakus Zoltán másik tudósképzős mentoráltja Kormos Bence, aki csak a közelmúltban csatlakozott a laboratóriumhoz. „Bence elsőéves orvostanhallgató a Semmelweis Egyetemen. Ő is kiemelkedő képességű diák, most kezdünk el vele is együtt dolgozni. Egyelőre ismerkedik a témánkkal, kezdi megtalálni a helyét a kutatócsoportban. Azon leszünk, hogy együtt dolgozva vele is nemzetközileg versenyképes eredményeket érjünk el.”

2024.02.09.