2024. május hónap legjobb mentora: Németh Norbert

„Szimulációs központunkban felvillanhat a diákok szeme előtt egy olyan világ, ami egészen fantasztikus”

Prof. dr. Németh Norbert a Debreceni Egyetem Sebészeti Műtéttani Tanszékét vezeti, és egyben irányítja a hozzá tartozó szimulációs központot is, ami a sebészeti szakmák mellett sok másik tanszéket is szolgál. Az egyetem orvostudományi karának oktatási dékánhelyettese is, így feladata van bőven, de így is örömmel csatlakozott az NTA programjához. Májusban Németh professzor lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia legjobb mentora.

Az oktatás gyerekkora óta közel áll Németh professzorhoz, amit viccesen úgy szokott megfogalmazni, hogy mindig is orvos, állatorvos vagy tanár szeretett volna lenni, az élete pedig úgy alakult, hogy ennek a háromnak egyfajta „hibridje” lett. „Ezt nagy örömmel tettem, már hallgatóként is szívesen vállaltam oktatói feladatokat, utána beleszerettem a kutatómunkába, vonzottak a manuális szakmák. Hallgatókkal most is szeretek foglalkozni, és ők is szeretnek velünk dolgozni. Nagy büszkeségünk, hogy az általunk oktatott Műtéttani alapismeretek kötelező tantárgy gyakran kapja a legmagasabb pontszámokat a diákok anonim értékelésein, ráadásul a hat éves képzés valamennyi tantárgya közül. Ezek a visszajelzések nagyon jól esnek, mutatják, hogy a hozzáállásunk hallgatóbarát. A középiskolások fogadásánál is hasonló a helyzet, nekünk az sem jelenthet terhet, az bennünket is fiatalon tart, lelkesít.”

Németh professzor az NTA programjához egyből csatlakozott, amint arra lehetőség nyílt, örömmel ajánlott témákat is a leendő diákoknak, hallgatóknak. „Mi alapvetően olyan tantárgyakat oktatunk, amelyekkel a hallgatók harmadéves korukban találkoznak először, de tanszékünk szimulációs központja – pontos nevén Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ – sokak érdeklődését felkeltheti már az első évtől. Nálunk a szimulációs oktatásnak sok évtizedes hagyománya van, és annak hátterét – legyen az szervezés vagy az eszközök, technikusok, informatikusok biztosítása – ma már nem csak a sebészet, hanem sok egyéb diszciplína is igényli. Jelenleg is tizenhat tanszéket segítünk ezen a téren. Részt veszünk az orvosképzés népszerűsítésében is, részben modellek biztosításával, részben középiskolásoknak szóló programok szervezésével. Ehhez kiválóan illeszkedett a Nemzeti Tudósképző Akadémia képzése.” A professzor az NTA-s diákoknak többet kívánt nyújtani egyszerű skill labor látogatásnál, közvetlenebb, gazdagabb programban gondolkodott. A központ képzésein a diákok több állomáson keresztül próbálhatnak ki szimulátorokat, és közben tanulhatnak például újraélesztést. Ez sokat jelent azoknak a diákoknak, akik még keresik az útjukat, vagy már gondolkodnak az orvosi pályán. Egyfajta bátorítás ez, hiszen az eszközöket „következmények nélkül” foghatják a kezükben, megérthetik, mi mire való, a használatukhoz milyen készségekre van szükség. Megtapasztalhatják a diákok azt is, hogy milyen beadni egy injekciót, vagy éppen elvégezni egy katéterezést.

„A középiskolások szemén azt látom – idén már közel hatvanan jártak nálunk három turnusban –, hogy nagyon élvezik a programunkat. Rengeteg kérdést tesznek fel, alig lehet őket továbbmozdítani a következő állomásra. Már elkezdtük a következő alkalmak tematikájának az előkészítését is, örömmel várjuk a középiskolásokat azokra is. Remélem, hogy az NTA-s diákok között sokan lesznek, akiket később orvostanhallgatóként is viszontlátunk majd.” Erre biztosan sor kerül, ugyanis a Sebészeti Műtéttani Tanszéken több olyan tárgyat is oktatnak, amelyeknek elvégzése kötelező az orvosképzés résztvevőinek. Ilyen a már említett Műtéttani alapismeretek, amin azokat az ismereteket lehet elsajátítani, amelyek elengedhetetlenek a műtéti bemosakodás megfelelő kivitelezéséhez és a műtői viselkedéshez. Minden orvosnak ismernie kell például a sebészi vérzéscsillapítást és a varrattechnikákat. Ezek mikéntjébe NTA-s diákok is nyerhettek már betekintést, a bemosakodástól egészen a gyakorlóműtétig, majd csoportmunkában a sebegyesítést is gyakorolhatták. Ezek olyan feladatok, amelyeket az orvostanhallgatóknak már részletekbe menően kell ismerniük.

„Mivel a műtéttanhoz kapcsolódó interaktív képzések tanszékünkön kiscsoportos keretek közt zajlanak, a hallgatók mindenképpen nagyobb betekintést kapnak a manuális szakmákba. Ez teszi lehetővé, hogy sokan itt kezdjenek el gondolkodni azon, hogy esetleg a sebészi pályát választják. Ennek jegyében több választható kurzust is indítottunk az egyetemistáknak, vannak például mikrosebészeti és laparoszkópos gyakorlataink, manuális készségeket fejlesztő és haladó műtéttani képzéseink. Ezekkel egészen hatodévig szolgáljuk azokat, akik a manuális szakmák felé szeretnének orientálódni. A rezidensképzésnek része az úgynevezett sebészeti skill tréning is. Ezt az egyhónapos tanfolyamot minden olyan fiatal orvosnak el kell végeznie, aki műtétes szakmában dolgozik. Vannak olyan választható kurzusaink is, amelyek a hazai és nemzetközi orvostovábbképzésnek népszerű elemei. Ilyen például az egy-, illetve kéthetes mikrosebészeti alap és haladó kurzus. Vannak egyéb képzéseink is, mi tanítjuk például az általános orvostörténelmet. Olyan kurzusaink is vannak, amelyek egy-egy tudományos módszertan köré épülnek. Ilyen az én fő kutatási területem, ami a véráramlástan és a mikrokeringés vizsgálata.”

Mikrosebészeti gyakorlaton már NTA-s diákok is részt vettek a szimulációs központban, azt ők is nagyon élvezték. „Egyetlen alkalom persze kevés ahhoz, hogy a technika részleteit megismerhessék, de ahhoz elég, hogy megcsillanjon a szemük, felvillanjon előttük egy olyan világ, ami egészen fantasztikus. Mivel a mikrosebészetben minden mozdulatnak óriási jelentősége van, elsajátítását nem lehet elég korán elkezdeni, jó, hogy már a középiskolások is belekóstolhatnak. Mikroszkóp alatt egészen elképesztő dolog dolgozni, mindent felnagyítva látni. Ez a technika fantasztikus lehetőségeket nyitott meg az orvosok előtt. Az itteni programjaink pozitív fogadtatása mellett remek élmény volt számomra az is, hogy a Tóth Árpád Gimnáziumban előadást tarthattam a szorosabb kutatási témámról, ami nagyon sokáig fenntartotta a diákok figyelmét. Fantasztikus, hogy a véráramlás iránt mennyire érdeklődtek a középiskolások.”

Németh professzor tanszékének NTA-s programjait bővíteni is szeretné, lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók több időt tölthessenek a gyakorlati helyszíneken, vagy akár a gyakorlóműtőkben és a szimulátorok mellett. Hisz abban, hogy így lehet elérni, hogy a diákok egyre inkább azt érezzék: jó lenne még többet a központban maradni, még többet tanulni. Így a jövőben nagyobb eséllyel jelentkezhetnek az orvosképzésekre, és akár a tanszékén is megtalálhatják a helyüket. Ez gyakori, ugyanis a PhD hallgatók sokszor folytatják azokat a kutatásokat, amelyekbe korábban, még orvostanhallgatóként kapcsolódtak be, igazi csapattagként. Ezt Németh professzor fontosnak tarja, mert a tudomány világában komoly jelentősége van a csapatmunkának, annak, hogy a kutatók segítsék egymást. Így adódhatnak össze az erők, és sokszorozódhat meg az előrehaladás. Ennek a szoros együttműködésnek köszönhető az is, hogy a tanszék és a központ munkatársai a programjukkal el tudták nyerni a középiskolások tetszését is.

2024.06.27.