2023. november hónap legjobb tanára: Szentesi Csilla

„Szeretem, ha a diákok visszamosolyognak, mert azt mutatja, jól érzik magukat”

Arra törekszik, hogy a diákjai a lehető legtöbbet kapják tőle, ne csak tudásból, hanem a személyiségéből is. A végzős tanítványainak lepréselt páfrányfenyőlevelet és egy egy-egy idézetet ad át, amiben benne van a múltra való emlékezés és a jövő ígérete is. Novemberben Szentesi Csilla, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia legjobb oktatója.

Már általános iskolás korában tudta, hogy a tanári pályát választja, egyedül a szakirányon dilemmázott. Sokat nyomott a latban, hogy édesanyja kertészként dolgozott, a természet szeretetét pedig átadta neki is. A biológia és a földrajz mellett főképp az szólt, hogy iskoláiban kiváló természettudományos oktatók voltak. Maga is a Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett, ottani tanárát, Nagy-Peti Zoltánnét külön is kiemeli. „Gabi néni példát mutatott számomra mind tudásban, mind pedagógiai módszerekben. Mindig fölnéztem rá, az ő példáját akartam követni, tovább vinni. Sok módszert tőle vettem át, sokat tanultam tőle ezen a téren már a gimnáziumi években is” – mondja Szentesi Csilla.

A pedagógus már az egyetem előtt, 1996-ban bekapcsolódott a megyei pedagógiai intézet munkájába, aminek köszönhetően volt egy kétéves, képesítés nélküli időszaka. Ez alatt rengeteg új módszertant sajátított el, sokat fejlődött. Miután megszerezte diplomáját a Debreceni Egyetemen, visszament tanítani az alma materbe. Mivel a Földes Ferenc Gimnáziumban nagy hagyománya van a természettudományos oktatásnak, pályakezdő tanárként olyan munkaközösségbe került, ahol sok bátorítást kapott, nagyon motivált volt. Amikor elindították a ma már nagy múltú Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-Környezetvédelmi Versenyt, annak is fő szervezője lett, a stafétabotot csak két éve adta át a kollégáknak.

Folyamatos tanulás

Szentesi Csilla a tanulást pedagógusként sem hagyta abba, a diplomaszerzést követően elvégezte a környezetvédemi szakot, majd letette a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát is. Máig szívesen böngészi a szakfolyóiratokat és a szakkönyveket, internetes forrásokat. „Ez a mi területünkön elengedhetetlen, hiszen a biológia olyan tudományág, amiben rengeteg az újdonság, legyen szó akár a molekuláris biológiáról, akár bármilyen más területről. Az oktatásban a mesterséges intelligenciának is fontos szerepe van, így annak felhasználásához is értenünk kell. Ezt annak idején nem tanultuk, de nem áll tőlem távol az informatika sem, önszorgalomból képeztem magam azon a területen is” – mondja.

Túl azon, hogy előszeretettel használ infokommunikációs eszközöket, projektorokat, Szentesi Csilla imád krétával rajzolni. Úgy gondolja, azt a gyerekek jobban élvezik, mintha kizárólag vetítene. Szereti, ha a diákok visszamosolyognak rá a folyosón, mert az azt mutatja, hogy jól érzik magukat az iskolában. Ismereteit szívesen átadja a kollégáknak is, több kezdő fiatalnak volt már vezetőtanára a Debreceni Egyetemről. Munkája során szervezett és tartott előadásokat és gyakorlati továbbképzéseket a megyei kollégáknak, részt vett digitális tananyagok kipróbálásában, feladatlapok készítésében, tankönyvek lektorálásában. Több mint tíz évig biológia-környezetvédelmi városi szaktanácsadóként is tevékenykedett. Környezetvédőként az életmódjára is figyel, a környezettudatos szemléletet igyekszik átadni a diákjainak is. Elhivatottan kapcsolgatja a lámpát és szortírozza a szemetet, fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek ezen a téren is példát mutasson. Szeret kirándulni, kertben tevékenykedni, kétkezi munkát végezni.

Meglátni a tehetséget

Szentesi Csilla munkájában az osztályfőnöki és a tagozatos tanári feladatokat tartja a legfontosabbnak, elengedhetetlen számára, hogy felfedezze és segítse a tehetségeket. Szereti látni és a diákokkal megélni azokat a változásokat, amiken keresztül mennek, ahogy kamaszból fiatal felnőttek lesznek. „Biológiatanárként azt vallom, hogy a komplexitás nagyon fontos, a diákoknak összetett tudásra van szükségük. Emiatt is örülök a Nemzeti Tudósképző Akadémiának, amelynél az elmélet mellett jelen van a gyakorlat is. Az ottani képzésbe már az induláskor bekapcsolódtam, tagja voltam annak a 16 fős vezetőtanári csapatnak, amellyel az országos program elindult. A labormunkát és a terepi munkát egyaránt fontosnak tartom, azok segítségével a gyerekek sokkal jobban elmélyülnek a tananyagban. Olyan oktatási-nevelési eszközök ezek, amelyek nagyban motiválják a gyerekeket” – mondja.

A pedagógust sokan szigorúnak tartják, de ő igyekszik mindig következetes és emberséges lenni, amikor pedig a munka meghozza gyümölcsét, megváltozik a hangnem. Olyankor már kötetlen beszélgetésekkel zajlik az óra, az új ismereteket élményszerűen próbálja átadni a gyerekeknek. „Arra törekszem, hogy a diákok a legtöbbet kapják tőlem, egy darabot önmagamból, a személyiségemből, a tudásból és a gondoskodásból. Sok éve már, hogy a végzős tanítványaimnak lepréselt páfrányfenyőlevelet adok egy-egy idézettel, mert abban benne van a múltra való emlékezés és a jövő ígérete. Azért választottam ezt a növényt, mert a kivonata javítja a koncentrációt és a szellemi teljesítőképességet, ugyanakkor benne van a szeretet és a barátság jelképe” – mondja a pedagógus. Szentesi Csilla minden tanítványára büszke, akár a Nemzeti Tudósképző Akadémiában végzettekre, akik a két-három éves munka után – kis ünnepség keretében – egy oklevelet is átvehetnek, akár azokra, amik a programban ugyan nem vesznek részt, de az iskolában segíti őket abban, hogy elérjék céljaikat és boldog felnőttekké váljanak.

2023.12.13.