2023. október hónap legjobb tanára: Gőz József

„Azt vallom, hogy a boldog ember a hivatásában találja meg a hobbiját”

Az oktatás módszertana legalább annyira foglalkoztatja, mint a természettudományok, az ismereteket élettel megtöltve szereti átadni diákjainak. Nem pontozza, de a dolgozatokban javítja a helyesírást is, hisz a komplex tudásátadásában. Októberben Gőz József, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakos tanára lett a Nemzeti Tudósképző Akadémia legjobb oktatója.

„Egy kollégám mondja mindig azt a tanítványainak, hogy ha láttak valami újat, és az első gondolatuk az, hogy azt miképp lehetne másoknak elmagyarázni, akkor menjenek tanárnak. Nos, velem is éppen így történt” – mondja Gőz József. A Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakos pedagógusa középiskolásként határozta el, hogy tanár lesz, és már akkor sem csak a tananyag foglalkoztatta, hanem mellette az oktatási módszertan is. A középiskolai tanárai ebben a tekintetben is jók voltak, nagy hatást gyakoroltak rá már abban az időszakban. „Tárgytól függetlenül azokat szerettem a legjobban, akik szemlétesen magyarázták el a tananyagot, mai szóval élve jól kommunikáltak. A tudásátadás náluk látott módszereit máig alkalmazom a saját gyakorlatomban. A gimnáziumi években még nem volt egyértelmű, hogy a természettudományokat választom – szerettem az irodalmat és a nyelveket is –, lehetett volna belőlem humán szakos tanár is. A mérleg nyelvét a természet szeretete billentette a biológia és a kémia felé, illetve azok a középiskolai tanáraim, akik ezeket a tárgyakat oktatták.”

Gőz József az ezredforduló óta dolgozik biológia-kémia szakos tanáraként a Tóth Árpád Gimnáziumban, ahol a természettudományos oktatásnak fél évszázados múltja van. Pályakezdőként olyan kollégákkal találkozhatott, akik már évtizedek óta oktattak, diákjaikat rendszeresen küldték országos versenyekre. „Tőlük rengeteget tanultunk, lestük az eszközeiket, lemásoltuk a táblarajzaikat. Akkoriban a kötelező óraszám még alacsonyabb volt, így több idő jutott a szakmai megbeszélésre, de azokat ma is fontosnak tartom. Igyekszem kihasználni minden lehetőséget, amikor a kollégáimtól tanulhatok. A kölcsönös tudásátadás a Nemzeti Tudósképző Akadémiában intézményesen zajlik, a programot emiatt is szeretem.”

Az NTA képzésébe a pedagógus hat éve kapcsolódott be vezető tanárként, rögtön azt követően, hogy a program országossá vált. A tehetséggondozást általánosságban is fontosnak tartja, korábban részt vett az Arany János programban is, amelyben két osztályt vitt végig. Ez a képzés vidéki és hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges gyerekeknek szól. A paletta másik oldala a Nemzetközi Érettségi Program (IB), amelyben már tíz éve részt vesz. „Iskolánk az egyetlen hazai intézmény, ahol ez a képzés ingyenesen elérhető. Én biológiát oktatok benne angol nyelven, aminek tanmenete a sajátunktól eltérő. Mindez számomra is hasznos, mert másfajta – erősen kutatás alapú – szemléletet ad, amit az iskolai és az NTA-s képzésben is tudok hasznosítani.”

Hobbi és hivatás

A pedagógus szabadidejében olyan online adatbázist is működtet, amely az írásbeli érettségi feladatsorait rendszerezi 1994 óta. Benne a biológia feladatok és megoldásaik találhatók meg időrend és téma szerinti csoportosításban, kereshető formában. „Azt vallom, hogy a boldog ember a hivatásában találja meg a hobbiját, innen ered ennek az adatbázisnak az ötlete is. A Nemzetközi Érettségi Programban már régóta működnek hasonló, intézményes adatbázisok, ez sarkallt engem arra, hogy összegyűjtsem a hazai feladatokat is. Volt, amit nyomtatva kaptam meg, volt, amit valamilyen adathordozón, az újabbakat már az internetről szedtem össze. Az adatbázis technikai kivitelezésében a kollégáim mellett a diákjaim segítettek a legtöbbet. Ebben is sokat tanultam tőlük, amiért a mai napig hálás vagyok nekik. Az adatbázis »reklámozásában« az NTA keretében kiépült szakmai kapcsolatrendszer is sokat segített. Ma már a felhasználók széles körét támogatja az érettségire való felkészülésben.”

Gőz József angol nyelvű tolmács és szakfordítói képesítést is szerzett, 2020-ban pedig bekapcsolódott a Khan Academy oktatóportál természettudományos tananyagainak magyar nyelvű adaptálásába. Az oldalt egy matematikatanár alapította az Egyesült Államokban, ma már világszerte használják a távolsági oktatásban, hazai ismertsége a koronavírus-járvány idején növekedett meg. Anyagait Gőz József már nem csak fordítja, hanem biológia témában egy éve lektorálja is.

„Ezt az önkéntes munkát szintén a szabadidőmben végzem. Azért jelent nekem sokat, mert egyesít több, számomra fontos szakmai területet: a biológia ismeretek átadását, az idegennyelv-tudást és a szaknyelv igényes, választékos alkalmazását. Már több mint kétszáz cikket, feladatot és videót fordítottam itt, ezek az interneten bárki számára elérhetők. A fordítómunka kapcsán sok ismerősre is szert tettem, olyan szakemberekre, akik kémiát, matematikát, informatikát adaptálnak magyar nyelvre.”

A jó tudás sokrétű

Gőz József a sokoldalúságra mindig nagy hangsúlyt fektet, tanítványait is arra ösztönzi, hogy tanuljanak nyelveket, ismerjék és használják a matematikát, az informatikát, a fizikát és a kémiát. Mint mondja, ezek nélkül napjainkban nem lehet biológiát tanulni. „Ez a tudományág már nem leíró jellegű, végzéséhez mérésekre, számításokra van szükség. A nyelvi tudás is fontos, a gyerekek kifejezőkészségét, kérdésfeltevési képességét is fejleszteni kell.” A pedagógus a nyelvhelyességre a dolgozatoknál is figyel, a helyesírási és fogalmazási hibákat azokban is jelöli, függetlenül attól, hogy a pontozásánál nem veszi figyelembe. Az óráin gyakran idéz könyvekből, regényekből és versekből, szereti az olyan irodalmi műveket, amelyeket kapcsolni tud a természettudományos tananyaghoz. Ilyen például a Láthatatlan ember, amelyben a főhősnek megecetesedik a bora. A citromsavciklust egy kollégájával közösen próbálta a lehető legközelebb hozni a gyerekekhez.

„Ez az anyagcsere-folyamat sok diák rémálma, néha még az egyetemen is tartanak tőle. Emiatt foglaltuk versbe és zenésítettük meg Kiss Barnabás német szakos kollégámmal, annak idején el is énekeltem Szegeden. Én a citromsavciklust azóta is így tanítom. Hiszek abban, hogy a ha a nehéz dolgokat a kellő formában tálaljuk, akkor a gyerekek könnyebben megértik és megjegyzik azokat. Így segíthetjük azt, hogy a tanulási folyamat ne félelmet és szorongást ébresszen bennük, hanem fölkeltse az érdeklődésüket.” Gőz József a zene szeretetét gyermekeinek is átadta, akik túl is szárnyalták: míg ő maga csak gitáron játszik, addig ők számos hangszeren szereztek jártasságot.

Példa nélkül nem megy

A pedagógus arra is figyel, hogy a diákoknak a saját életével példát mutasson. „Amikor a gyerekeket a biológia órán az egészséges életre tanítjuk, akkor hitelesnek kell lennünk. Nem csak azt kell elmondanunk, hogy eleget kell aludni, kerülni kell az alkoholt és a dohányzást, hanem azt is meg kell mutatnunk, hogy mi is ezt tesszük. Szerencsés esetben példát mutathatunk a diákjainknak azzal, hogy 50-60 évesen is örömöt találunk a mozgásban, szívesen futunk, úszunk vagy túrázunk. A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy a testünket karban kell tartanunk ahhoz, hogy bírjuk a terhelést. Igazából mindegy, hogy konditeremben edzünk, síelünk, biciklizünk vagy az erdőben futunk, a lényeg, hogy mozogjunk. Ebben édesapám a példaképen, aki 82 évesen többszörös országos bajnok tízpróbázó, triatlonban veterán bajnok. Jelenleg is sportol, versenyeken is szoktunk együtt futni. A sport szeretete mellett fontos számomra a környezettudatosság, erről is sokat beszélünk az óráimon, és magam is igyekszem példát mutatni.”

A pedagógus Debrecenben szinte mindig kerékpárral közlekedik, a szelektív hullagyűjtésre is figyel. Népszerűsíti a ploggingot is, ami svéd találmány, szemétszedő futást jelent. Amikor legutóbb nejlonszatyorral futotta le a szokásos másfél óráját, nyolcvan alumínium palackot szedett össze az erdőben. És csak azért nem többet, mert megtelt velük a szatyra.

2023.11.28.