A Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) PhD képzésbe (Szent-Györgyi PhD hallgató*) első körben az oklevéllel rendelkező Szent-Györgyi Hallgatók kerülhetnek be. Ezen a szinten az ösztöndíj mértéke havi 150 000 Ft (az állami ösztöndíjon felül). Hosszabb távon az SZTA célja, hogy ezen Szent-Györgyi PhD Hallgatók az egyetem doktori iskoláiba automatikusan felvételt nyerjenek. A fennmaradó helyeket az SZTA meghirdeti és pályázat útján tölti be. Az SZTA-n kívülről érkező pályázó legalább 2 db az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó (Q1) folyóiratban közleménnyel (mely közül legalább az egyik elsőszerzős) lehet tagja az ösztöndíjas rendszernek.

Cél: Az iskolába ezen a szinten belépő Szent-Györgyi PhD Hallgatók már nincsenek „közlemény kényszerben”, hiszen a PhD feltételeknek már a bekerülésnél megfelelnek. Éppen ezért nagyobb, de hosszabb lefutású projektekbe is bekapcsolódhatnak, melyeknek akár több éves a kifutási ideje. Ebben a szakaszban már egyértelműen a nemzetközi mércével is kimagasló minőségi kutatásokra lehet koncentrálni, mely a műhely számára is kifejezetten előnyös. A Szent-Györgyi PhD Hallgatónak a tanév végén jelentést kell készítenie a munkájáról. Minden év végén a kuratórium dönt arról, hogy a Szent-Györgyi PhD Hallgató ösztöndíjas maradhat-e a következő évben.

A Szent-Györgyi PhD Hallgatónak az ösztöndíjas időszak négy éve alatt legalább egy 5-ös impakt faktor feletti eredeti elsőszerzős közleményben kell szerepelnie, melyből legalább egy elsőszerzős. Amennyiben a Szent-Györgyi PhD Hallgató nem teljesíti a kritériumokat, részletes indoklással halasztást kérhet a kuratóriumtól. A végzés maximum két évvel hosszabbítható meg, de erre az időszakra ösztöndíj nem adható. A követelményeket sikeresen teljesítő Szent-Györgyi PhD Hallgatók a végzéskor oklevelet kapnak. Amennyiben a végzett Szent-Györgyi PhD Hallgató belép a következő (posztdoktori) képzésbe, egyszeri 500 000 Ft belépési összeget kap. Ha azonban az utána következő 6 év során kilép a rendszerből, az összeget vissza kell fizetnie.

*Az Alapítvány jelenleg a Szent-Györgyi PhD hallgató szint eléréséig (Szent-Györgyi Hallgató végzéséig) tudja finanszírozni a programot. Az életpályamodell további szakaszát csak új anyagi forrás bevonásával lehet megvalósítani.

PhD Hallgatóink: