A magyar tudományos élet szempontjából 2012 fontos év volt. Ekkor ünnepeltük Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóját. A Szegedi Tudományegyetem és az Általános Orvostudományi Kar nagyszabású konferenciasorozattal köszöntötte ezt az évfordulót. 2012. március 22-e és 24-e között a világ minden tájáról mintegy ezer kutató érkezett a Tisza parti városba és az évforduló előtti tisztelgés mellett hat szekcióban tekintették át a kardiológia, a gasztroenterológia, az immunológia, a molekuláris biológia, a neurológia és a TBC baktériumának evolúciójával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket.

A megemlékezésen kilenc Nobel-díjas kutató vett részt, akik nemcsak tiszteletüket és nagyrabecsülésüket fejezték ki a világhírű szegedi kutató, Szent-Györgyi Albert emléke előtt, hanem előadást is tartottak.

A 9 Nobel-díjas tudós szegedi gimnáziumokba is ellátogatott, ahol bepillanthattak a kémia, biológia oktatásába, a gyerekek pedig kérdezhettek és tanulhattak tőlük. Az Open Forum elnevezésű rendezvényen pedig a régió középiskoláiból és az egyetemről érkezett fiatalok előtt beszéltek a világhírű kutatók a tudomány szeretetéről, sikerről, hobbiról, családról. E rendezvények sikerének üzenete egyértelmű volt: a diákság rendkívül nyitott, fogékony az intellektuális minőség iránt.

Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány

A 2012-es év sikeréből kiindulva a szervezők 2013. januárjában létrehozták a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványt, melynek rövidtávú célkitűzése, hogy Szeged város fiataljai ne csak a nagy évfordulónkon találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem évente legyen rá lehetőségük, ezzel a tudomány tisztelete, szeretete erősödjön a város és vonzáskörzete ifjú polgáraiban.

Az alapítvány hosszútávú célkitűzése, hogy megteremtse Szegeden azokat a feltételeket, melyek segítségével újabb Nobel-díjas kutatója lehet a városnak és Magyarországnak. E cél érdekében Klebelsberg Kuno (1875-1932) korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter stratégiáját kívánja követni, aki nélkül Magyarországnak, Szegednek nem lehetett volna Nobel-díjas kutatója. Ezért az alapítvány legfőbb célja a kiváló kutatók, fiatal tehetségek Szegedre vonzásának illetve tartásának elősegítése.

E célkitűzések megvalósítása érdekében 2013-ban három lépést tett az Alapítvány.

1. 2013. április 2-5. a XXXI. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának idejére vendégül látták Bert Sakmann Nobel-díjas német tudóst, akinek számtalan programja közül az egyik legsikeresebb a középiskolásokkal való találkozás volt.

2. Megalapították a Szent-Györgyi Talentum-díjat. Elnyerésének feltétele, hogy a felfedezés – a nagy elődhöz hasonlóan – Szegeden végzett kutatáshoz, és a Nobel-díj mintájára, egyszeri felfedezéshez kapcsolódjon. Az első díjazott Papp Balázs, aki az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Biokémiai Intézetében az Evolúciós Rendszerbiológiai Csoportot irányítja.

3. A Szegedi Tudós Akadémia életre hívása 2013 őszén. Az SZTA megalakulását 2013. november 29-én egy sajtótájékoztatón jelentették be az Alapítvány képviselői, az SZTE rektorának, a mentoroknak, a középiskolai tanároknak és a város, valamint a megye képviselőjének jelenlétében.

 

Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)

Az SZTA egy olyan multigenerációs tehetséggondozó iskola, mely jelenleg az orvos-biológiai kutatások számára biztosítja az utánpótlás nevelését. Elképzelései szerint a fiatalokat 20 éven át segítené egyrészt ösztöndíjjal, másrészt hazai és nemzetközi kutatási lehetőségek biztosításával.

Az iskola elindítást megelőző időszakban intenzív munka folyt. Az SZTA mentorai, középiskolai tanári és diákhálózatának tagjai Szent-Györgyi Albert előtt tisztelegve Szent-Györgyi Ifjú, Diák, Mentor, Nemzetközi Mentor, Tanár címet viselhetik, míg a támogatói kört -- elismerve és példának tekintve Klebelsberg Kuno egykori kultuszminiszter tevékenységét -- a Klebelsberg Támogatóként jelenítik meg.

2013 tavaszától a november végi nyilvános megjelenésig folytatott előkészítő munka eredményeként 5 hallgatóval elindult a Szegedi Tudós Akadémia első évfolyama. Mind az öt Szent-Györgyi Diák az SZTE ÁOK első-és másodéves hallgatója.

Felépült és folyamatosan bővül a mentori hálózat. A Szent-Györgyi Mentorok az SZTE ÁOK és az MTA SZBK kiváló és nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró tudósai közül kerültek/nek ki. Az ő segítségüknek köszönhetően már Szent-Györgyi Nemzetközi Mentorok is bekapcsolódtak a tehetséggondozó iskola tevékenységébe.

Az SZTA alapítói az ország számos középiskolájával is felvették a kapcsolatot és mintegy 100 biológiából, kémiából kiváló gimnazistából létrejött a Szent-Györgyi Ifjak köre. Tanáraikból pedig megalakult a Szent-Györgyi Tanárok csoportja, akik biztosítják azt a kapcsolatot, mely a tehetséggondozó folytonosságát jelenti a középiskola és az egyetem között.

A támogatói kör kiépítése is megkezdődött, hiszen enélkül nem tudna működni az iskola. A november 29-i sajtótájékoztató bizonyította, hogy mind a Szegedi Tudományegyetem, mind az SZTE ÁOK és az MTA SZBK, valamint a helyi és a regionális döntéshozók az SZTA ügye mellé álltak.

Ezen összehangolt és több szálon futó előkészítő munkának eredményeképpen mondhatjuk, hogy megkezdte működését a Szegedi Tudós Akadémia.

Az iskola megalapításáról és első lépéseiről Dr. Hegyi Péterrel készített interjú itt olvasható.

A Szegedi Tudós Akadémia történetében 2015 vége fordulópontot hozott. Beérett a 2013 és 2015 között folytatott munka. A Szent-Györgyi Diákok és mentoraik tevékenysége, melyről az évente megrendezett találkozókon számot is adtak, bizonyította, hogy érdemes ösztöndíjjal és lehetőségekkel támogatni a legkiválóbbakat.

Az évente megrendezett Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója pedig számos középiskola tanulóinak és tanárainak adott lehetőséget a programba való bekapcsolódásra. Így bővült a Szent-Györgyi Ifjak és Szent-Györgyi Tanárok köre. A találkozóra ellátogató Nobel-díjas tudósok pedig nem mulasztották el felkeresni a szegedi és hódmezővásárhelyi gimnáziumok tanlaborjait.

Mindezek azt bizonyították, hogy szükség van Magyarországon erre a multigenerációs tehetséggondozó programra. Ezt a döntéshozók is így látták. 2015 végén Magyarország kormánya úgy döntött, hogy több mint 2 milliárd forinttal támogatja a Szegedi Tudós Akadémiát. A támogatásnak köszönhetően az SZTA országos viszonylatban és nemzetközi szinten is meghatározó és versenyképes tényezőjévé válhat az oktatásnak, hosszabb távon a gazdaságnak is. A biztos anyagi bázis az építkezés kezdetét jelenti. Ennek egyik első eredménye, hogy Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológus – eleget téve az Alapítvány felkérésének – elvállalta a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatói posztját. Feladatai közé tartozik az, hogy segítse a Szegedi Tudós Akadémia nemzetközi kapcsolatainak fejlődését, tapasztalatait átadva részt vegyen a tehetséggondozó program fejlesztésében, újabb Nobel-díjas tudósokat vonjon be a programba és rendszeresen találkozzon az SZTA ösztöndíjasaival, mentoraival, valamint a középiskolai tanárokkal.

Hegyi Péter professzor, az SZTA programigazgatója azt a hírt, hogy újból Nobel-díjas állhat egy szegedi intézmény élén, 2016. február 12-én Szeged Város Közgyűlése előtt jelentette be hivatalosan. A város képviselői pedig egyhangúlag úgy döntöttek, felhatalmazást adnak Szeged önkormányzatának, hogy a város és a tehetséggondozó program, illetve a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvánnyal való szorosabb együttműködést előkészítsék.

Szeged Város Önkormányzata folyamatos pénzügyi támogatása mellett azzal is segíti az SZTA-t, hogy 2017-ben a belvárosban régóta üresen álló volt Bartók Béla Művelődési Házat kedvezményesen eladta az alapítványnak. Ebben a patinás műemléki épületben az SZTA ösztöndíjas hallgatóinak minden igényt kielégítő kollégium és képzési központ kerül kialakításra. A felújítási, átalakítási munkálatok folyamatban vannak, az épület várhatóan 2021-ben nyitja meg kapuját a Szent-Györgyi Hallgatók előtt.