NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA SZAKMAI MŰKÖDÉSE

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Kuratóriumának tagjai (2021. november 22 - )

 • Dr. Varró András, a Kuratórium elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára

 • Dr. Hegyi Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára

 • Dr. Dux László, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának Biokémiai Intézetének egyetemi tanára

 • Dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja

 • Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára

 • Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese

 • Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

 • Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója

 • Dr. Nusser Zoltán, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója

 • Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke

 • Dr. Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese

 • Dr. Vígh László, akadémikus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány szakmai vezetése

 • Dr. Bert Sakmann, képzési főigazgató, Nobel-díjas sejtfiziológus, Max Planck Institute für Neurobiologie, München

 • Dr. Varró András, stratégiai igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára

 • Dr. Hegyi Péter, programigazgató (az NTA program kidolgozója), a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára

 

Egyetemi Képzési Program:

 • Dr. Rakonczay Zoltán, egyetemi képzési igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára

 • Dr. Deli Mária, NTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZBK Biofizikai Intézet, Biológiai Barrierek Kutatócsoport vezetője.

 • Dr. Dénes Ádám, NTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a KOKI vezető kutatója, a Neuroimmunológia Kutatócsoport és a Sejtbiológiai Központ vezetője.

 • Dr. Helyes Zsuzsanna, NTA Pécsi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a PTEÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet professzora és a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke.

 • Dr. Martinek Tamás, NTA Szegedi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZTESZAOK Orvosi Vegytani Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

 • Dr. Mócsai Attila, NTA Semmelweis Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SEÁOK Élettani Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Papp Zoltán, NTA Debreceni Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a DEÁOK, Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai tanszék vezetője, a DEÁOK tudományos dékánhelyettese.

 

Középiskolai Képzési Program:

 • Bán Sándor, középiskolai program, országos képzési igazgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium vezető biológia tanára

 • Lengyel Adrien, középiskolai képzési igazgató, a Kecskeméti Református Gimnázium biológia – kémia szakos tanára

 

A Felügyelő Bizottság Tagjai

 • Dr. Kondorosi Éva, elnök, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutató professzora

 • Dr. Reglődi Dóra, tag, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára

 • Dr. Ferdinandy Péter, tag, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese

 

A Kuratórium korábbi tagjai

 • Dr. Leprán István, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékáni megbízottjaként (2013-2014)

 • Dr. Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2013-2014)

 • Dr. Ormos Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója (2013-2018)

 • Dr. Bari Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2014-2018)

 • Dr. Lázár György, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2018-2021)

 • Krizsó Szilvia, Pulitzer-díjas televíziós újságíró (2013-2021)