NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA SZAKMAI MŰKÖDÉSE

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Kuratóriumának tagjai (2021. november 22 - )

 • Varró András, a kuratórium elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Hegyi Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának egyetemi tanára.

 • Dux László, a Gál Ferenc egyetem rektora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Biokémiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja

 • Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára.

 • Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 • Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

 • Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója.

 • Nusser Zoltán, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója.

 • Helyes Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese.

 • Vígh László, , a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora.

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány szakmai vezetése

 • Bert Sakmann, képzési főigazgató, Nobel-díjas sejtfiziológus, Max Planck Institute für Neurobiologie, München.

 • Varró András, stratégiai igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Hegyi Péter, programigazgató (az NTA program kidolgozója), a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának egyetemi tanára.

 

Egyetemi Képzési Program:

 • Rakonczay Zoltán, egyetemi képzési igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

 • Deli Mária, NTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont(SZBK) Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZBK Biofizikai Intézet, Biológiai Barrierek Kutatócsoport vezetője.

 • Dénes Ádám, NTA kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a KOKI vezető kutatója, a Neuroimmunológia Kutatócsoport és a Sejtbiológiai Központ vezetője.

 • Helyes Zsuzsanna, NTA Pécsi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Martinek Tamás, NTA Szegedi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZTE SZAOK Orvosi Vegytani Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

 • Mócsai Attila, NTA Semmelweis Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SE ÁOK Élettani Intézetének egyetemi tanára.

 • Papp Zoltán, NTA Debreceni Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a DE ÁOK, Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék vezetője, a DE ÁOK tudományos dékánhelyettese.

 

Középiskolai Képzési Program:

 • Lengyel Adrien, középiskolai képzési igazgató, a Kecskeméti Református Gimnázium biológia és kémia szakos mestertanára.

 • Bán Sándor, pedagógiai szakértő, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium vezető biológia mestertanára.

 • Nyisztor Zsolt, az Országos Képzési Központok vezetője, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója, biológia és kémia szakos mestertanára.

 • Kertész Róbert, a Területi Képzési Központok vezetője, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium biológia és kémia szakos mestertanára.

 • Rakonczay Zoltán, az egyetemi kapcsolatokért felelős vezető, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

 

A Felügyelő Bizottság Tagjai

 • Kondorosi Éva, elnök, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutató professzora.

 • Pintér Erika, tag, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetétének egyetemi tanára.

 • Ferdinandy Péter, tag, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 

A Kuratórium korábbi tagjai

 • Leprán István, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékáni megbízottjaként (2013-2014)

 • Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2013-2014)

 • Ormos Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója (2013-2018)

 • Bari Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2014-2018)

 • Lázár György, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2018-2021)

 • Krizsó Szilvia, Pulitzer-díjas televíziós újságíró (2013-2021)