NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA SZAKMAI MŰKÖDÉSE

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Kuratóriumának tagjai (2021. november 22 - )

 • Dr. Varró András, a kuratórium elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Hegyi Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának egyetemi tanára.

 • Dr. Dux László, a Gál Ferenc egyetem rektora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Biokémiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Gyenge Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja

 • Dr. Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára.

 • Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 • Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

 • Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója.

 • Dr. Nusser Zoltán, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója.

 • Dr. Helyes Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Tőzsér József, a Debreceni Egyetem egészségipari innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese.

 • Dr. Vígh László, , a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora.

 

A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány szakmai vezetése

 • Dr. Bert Sakmann, képzési főigazgató, Nobel-díjas sejtfiziológus, Max Planck Institute für Neurobiologie, München.

 • Dr. Varró András, stratégiai igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Hegyi Péter, programigazgató (az NTA program kidolgozója), a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karainak egyetemi tanára és a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának egyetemi tanára.

 

Egyetemi Képzési Program:

 • Dr. Rakonczay Zoltán, egyetemi képzési igazgató, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

 • Dr. Deli Mária, NTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont(SZBK) Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZBK Biofizikai Intézet, Biológiai Barrierek Kutatócsoport vezetője.

 • Dr. Dénes Ádám, NTA kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a KOKI vezető kutatója, a Neuroimmunológia Kutatócsoport és a Sejtbiológiai Központ vezetője.

 • Dr. Helyes Zsuzsanna, NTA Pécsi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Martinek Tamás, NTA Szegedi Tudományegyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SZTE SZAOK Orvosi Vegytani Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

 • Dr. Mócsai Attila, NTA Semmelweis Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, az SE ÁOK Élettani Intézetének egyetemi tanára.

 • Dr. Papp Zoltán, NTA Debreceni Egyetem Tudományos Műhelyének szakmai vezetője, a DE ÁOK, Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék vezetője, a DE ÁOK tudományos dékánhelyettese.

 

Középiskolai Képzési Program:

 • Lengyel Adrien, középiskolai képzési igazgató, a Kecskeméti Református Gimnázium biológia és kémia szakos mestertanára.

 • Bán Sándor, pedagógiai szakértő, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium vezető biológia mestertanára.

 • Dr. Nyisztor Zsolt, az Országos Képzési Központok vezetője, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója, biológia és kémia szakos mestertanára.

 • Kertész Róbert, a Területi Képzési Központok vezetője, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium biológia és kémia szakos mestertanára.

 

A Felügyelő Bizottság Tagjai

 • Dr. Kondorosi Éva, elnök, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutató professzora.

 • Sánticsné Dr. Pintér Erika, tag, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetétének egyetemi tanára.

 • Dr. Ferdinandy Péter, tag, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 

A Kuratórium korábbi tagjai

 • Dr. Leprán István, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékáni megbízottjaként (2013-2014)

 • Dr. Vécsei László, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2013-2014)

 • Dr. Ormos Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója (2013-2018)

 • Dr. Bari Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2014-2018)

 • Dr. Lázár György, a Szegedi Tudományegyetem orvoskari dékánja (2018-2021)

 • Krizsó Szilvia, Pulitzer-díjas televíziós újságíró (2013-2021)