Rakonczay Zoltán

Egyetemi Képzési Igazgató:

Rakonczay Zoltán a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára

Egyetemi képzési koordinátor: Győri Ágota eki@edu-sci.org

Iskolarendszer - A Szent-Györgyi diákprogram távlati tervei

Iskolarendszer - A Szent-Györgyi diákprogram távlati tervei

 

Egyetemi Képzési Program (EKP)

A Nemzeti Tudósképző Akadémia alapvető szakmai feladata a kutatói utánpótlás világszínvonalú képzése Magyarországon. Az NTA a tudomány iránt elkötelezett budapesti, debreceni, pécsi és szegedi egyetemistákat az első évfolyamtól kezdve aktívan segíti tudományos érdeklődésük kibontakozásában és a legmagasabb szintű tudományos projektekbe való bekapcsolódást teszi számukra lehetővé. Az NTA elitképző intézmény, amely a tudomány frontvonalát tekinti referenciájának és hallgatói, valamint mentorai számára annak elérését, illetve meghaladását tűzi ki célként.

 

Ugyanakkor az Akadémiának hangsúlyozottan nem célja a tudomány átlagos szintű művelésének támogatása, illetve az egyetemi oktatás részét képező tanulmányok segítése. A Programban folyó képzés hatékonyan kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és azt szeretné elérni, hogy a Szent-Györgyi Mentorok laboratóriumában eltöltött időt az egyetemeken kredit ponttal ismerjék el.

 

Az NTA-n belüli képzés abból a koncepcióból indul ki, hogy hallgatóinak biztosítsa a közép- és hosszú időtávú tudományos fejlődést úgy, hogy a program ösztöndíjas hallgatóit az egyetemi hallgatói éveiktől kezdődően optimális esetben eljuttassa az önálló, forrásaiban független kutatócsoport-vezetői szintig, amelyet referenciaként az MTA Lendület, ERC Starting Grant nyertesek szintjén képzel el. Ennek ösztönzésére az NTA távlati célja, hogy az életpálya minden állomásán (BSc , MSc-, MD-vagy PhD hallgató, Posztdoktor és Szenior Kutató) a magyar viszonyok között bármely közszféra által támogatott alternatívát felülmúló, versenyképes ösztöndíjat nyújtson.

 

Szent-Györgyi Hallgatók és az Alapítvány szakmai vezetői

Szent-Györgyi Hallgatók és az Alapítvány szakmai vezetői

AZ AKADÉMIA EGYETEMI KÉPZÉSÉNEK FELÜGYELETE

Az Akadémia egyetemi képzésének szakmai felügyeletét a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Kuratóriuma, a képzési főigazgató (Bert Sakmann, Nobel-díjas német fiziológus), az egyetemi képzési igazgató, illetve a négy egyetemi városban működő hat Tudományos Műhelyt felügyelő hat szakmai vezető látja el.

A képzési igazgató javaslatot tesz az oktatás módjára, napi kapcsolatban van a szakmai vezetőkkel, segíti a Mentorok kiválasztását, illetve részt vesz a Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozóin.

A Hallgatók és Mentorok az adott városban folyó munkát felügyelő szakmai vezetővel tartják a kapcsolatot.

A szakmai vezetők összefogják az általuk felügyelt Tudományos Műhelyben dolgozó ösztöndíjasok és mentoraik tudományos tevékenységét, tanácsokkal segítik elő a tudományos együttműködést a különböző műszerezettségű és módszertani felkészültségű, ösztöndíjasokat nevelő laboratóriumok között.

A szakmai vezetők szemeszterenként egyszer meglátogatják az ösztöndíjasokat és mentoraikat a kutatóhelyükön. A második szemeszterekre eső látogatások egyben az éves munkabeszámolókat előkészítő találkozók. Az NTA vezetősége az éves írásbeli és szóbeli beszámolók (Audit) és a követelményrendszer összevetése alapján évente javaslatot tesz minden egyes ösztöndíjas és mentor esetében az ösztöndíj és a mentori tiszteletdíj további folyósítására, annak szüneteltetésére, vagy megszüntetésére.

 

Dr. Ole Petersen Nemzetközi Mentor az Alapítvány szakmai vezetőivel, a '2019-es Év Kiváló Hallgatója' díj nyertesével és a Hallgató Mentoraival

Dr. Ole Petersen Nemzetközi Mentor az Alapítvány szakmai vezetőivel, a '2019-es Év Kiváló Hallgatója' díj nyertesével és a Hallgató Mentoraival

TUDOMÁNYOS MŰHELYMUNKA

Az NTA-ra felvételt nyert hallgatók Tudományos Műhelyekbe kerülését az NTA szakmai vezetői koordinálják és felügyelik. A Hallgatók a felvételt követően kötelesek 3 hónapon belül a tudományos témát és a választott Szent-Györgyi Mentor személyét egyeztetni a szakmai vezetőkkel.

A program célja, hogy a tudományos műhelymunka elsajátításában a Szent-Györgyi Mentor és a Junior Mentor aktívan, napi szinten segítse a hallgatókat. A képzésben a Nemzetközi Mentoroknak (elismert kutatók, akik a legszínvonalasabb folyóiratokban publikálják eredményeiket) is fontos szerepük van. Rövid távú célkitűzés, hogy a nemzetközi mentorok rendszeresen váltsák egymást az NTA Tudományos Műhelyeiben és Kollégiumaiban, előadásokat tartsanak a Hallgatóknak, melyet követően lehetőség nyílhat a velük való beszélgetésekre is.

 

Szent-Györgyi Hallgató előadása a Nobel-díjasok és Tehetséges diákok találkozóján

Szent-Györgyi Hallgató előadása a Nobel-díjasok és Tehetséges diákok találkozóján

A NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA KÖVETELMÉNYEI A BSC, MSC ÉS MD HALLGATÓK SZÁMÁRA

Az NTA Hallgatói délelőtt az egyetemi tanulmányaikkal, délután és este laboratóriumi munkával, illetve a nemzetközi mentorokkal való megbeszélésekkel töltik az idejüket.

Az ösztöndíjas periódus kezdetétől számított harmadik év végéig a hallgatóknak minimálisan egy az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó folyóiratban társzerzőséggel dokumentált eredeti (originális) közleményben kell részt venni, amit TDK konferencián is mindenképpen (esetleg hazai, nemzetközi konferencián) be kell mutatniuk.

A hatodik (MD) vagy ötödik (MSc) év végére szükséges egy, az adott tudományterület felső 25 %-ába tartozó folyóiratban első szerzős eredeti kézirat elkészítése, ami a legtöbb doktori iskolánkban formálisan már elegendő lehet egy PhD disszertáció benyújtásához. Ennek megfelelően a követelményrendszer egy MD-PhD MSc-PhD ekvivalens végzettséget segít elő egy MD/MSc képzés ideje alatt. Alternatívaként az ösztöndíjas első szerzős publikációja kiváltható egy olyan 10 impakt faktor feletti közleménnyel, amelyben társszerzőként szerepel, és hitelt érdemlő módon igazolja a közlemény létrejöttéhez hozzáadott saját eredményeit/munkáját.