A szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány által létrehozott Szegedi Tudós Akadémia oktatási folyamatainak egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain. Ennek megfelelően a kialakított képzési program első eleme a középiskolás korosztályra fókuszál. A hazai tehetséggondozásban egyedülálló kezdeményezés újdonságát éppen az adja, hogy a középiskolában dolgozó szakemberek fejlesztési tapasztalatait ötvözi az egyetemi oktatói kar szaktudásával. Ez lehetővé teszi egy újszerű oktatási forma bevezetését, amelyben a korszerű szaktudományos tartalom a legkiválóbb didaktikai módszerek segítségével biztosítja több száz fiatal érdeklődő diák számára azt, hogy betekintést nyerhessenek a legmodernebb orvostudományi kutatások folyamatába és az érdeklődők be is kapcsolódhassanak ezekbe.

A tervezett tevékenységeken keresztül a diákok megismerhetik a Szegedi Tudományegyetem kimagasló tudományos eredményeit, valamint megtapasztalhatják a dél-alföldi régió két jelentős városának: Szegednek és Hódmezővásárhelynek a hangulatát. Mindezt abban a reményben, hogy az érdeklődő diákok végül az SZTE-t választják továbbtanulási célként és így fejlődésük folyamatossá válhat.

A Középiskolai Képzési Program (KKP) szakmai hátterét egyrészt a hazai biológia- és kémiaoktatás tehetséggondozó hagyományai, másrészt sikerre vezető külföldi példák jelentik. Ezek alapján állítottuk össze a KKP részletes képzési tervét, amelyben önálló ismeretfeldolgozás, csoportos előadások és ehhez kapcsolódó beszélgetések, konferencia részvétel, valamint több helyszínen végezhető laboratóriumi gyakorlatok szerepelnek.

A folyamat fontos értékelési lépcsőket is tartalmaz, hiszen a fenntarthatóság érdekében folyamatos reflexiókra van szükség. A résztvevők véleményét, tapasztalatait ezért minden esemény, illetve rendezvény után begyűjtjük. Az összegyűlt tapasztalatok alapján pedig minden tanévben felülvizsgáljuk a képzési programot és a szükséges¬nek látszó módosítások beépítésével biztosítjuk a hatékonyságot.

A középiskolai képzési program céljai

  • Hatékony alternatíva biztosítása a külföldi továbbtanulással szemben
  • A dél-alföldi régió, mint oktatási és letelepedési lehetőség bemutatása
  • A Szegedi Tudományegyetem, mint vonzó felsőoktatási lehetőség bemutatása
  • Hatékony segítség a középiskolai biológiaoktatásban
  • Közösségépítés és társadalmi érzékenység
  • A tehetséggondozás területén dolgozó tanárok összefogása

A középiskolai képzési program tevékenységei

  • Online tananyag-feldolgozás
  • Laboratóriumi gyakorlatok szervezése
  • Területi bázisiskolákban végzendő csoportos fejlesztő programok
  • „Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója” konferenciák szervezése
Labormunka a TERMOSZ Laboratóriumban (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), 2015