Szent-Györgyi Mentorok

Az NTA Szent-Györgyi Mentorai olyan kutatók az NTA valamely Tudományos Mű­helyében, akik komoly nemzetközi reputációval bíró tudományos tevékenységet folytatnak, saját kutatócsoportot vezetnek, publikációik nagy presztízsű tudomá­nyos lapokban jelennek meg.

 

Főbb feladataik:

  • A programba felvett hallgatók tudományos mentorálása, tanítása, témavezetése

  • Lehetőség nyújtása a Hallgatóknak arra, hogy bekapcsolódjanak az általuk veze­tett kutatócsoport tevékenységébe, biztosítják számukra a kutatási feltételeket

  • Előadások tartása a középiskolai diákoknak és egyetemi hallgatóknak

  • Neves külföldi kollaborációs partnereik (Nemzetközi Mentor) meghívásával aktív részvétel az NTA ösztöndíjasainak szervezendő szeminárium sorozatban

  • Részvétel és előadások tartása a tavaszi és őszi Nobel-díjasok és tehetséges di­ákok találkozóin

  • Az NTA Egyetemi Képzési Programjának népszerűsítése

 

Be- és kikerülés:

A mentorok beválasztása korábbi tudományos, vagy utánpótlásnevelő (tudomá­nyos diákkörben végzett) munkásságuk alapján történik. Fontos megemlíteni, hogy a programba felvételt nyert, de az elvárásokat nem teljesítő mentorok a programból kikerülnek, helyükre új mentorok érkezhetnek a programba. A men­torok felkéréséről az Egyetemi Képzési Program és az Alapítvány vezetői döntenek.

 

Juttatás:

  • Feladatuk ellátásáért megbízási díjban részesülnek

  • Nemzetközi együttműködő partnere (Nemzetközi Mentor) Magyarországra látogatásához kapcsolódó bizonyos költségek átvállalása, amennyiben az or­szágban tartózkodása alatt a Szent-Györgyi Hallgatóknak legalább egy alka­lommal előadást tart

 

Mentoraink Budapesten:

 

Mentoraink Debrecenben:

 

Mentoraink Pécsen:

 

Mentoraink Szegeden: